İletişim
TR EN
İNOVASYON VE TEKNOLOJİ ODAKLI

Yeni Nesil Danışmanlık

Kurumunuzun geleceğini bugünden tasarlamaya ne dersiniz? İnovasyon ve teknoloji odaklı danışmanlık hizmetleriyle şirketinizin gelişiminde size yardımcı oluyoruz. Deneyim tasarımı, kurum içi girişimcilik ve inovasyon, agile dönüşüm, deneyim odaklı öğrenme ve stratejiden aksiyona geçiş servislerimizle kurumunuzun potansiyelini ortaya çıkarıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ETKİ YARATAN

Deneyim Yolculuğunuzu Tasarlıyoruz

Değişim kaçınılmazdır, ancak başarılı olan şirketler değişimi yönetebilenlerdir. Deneyim tasarımı, kurum içi girişimcilik ve inovasyon, agile dönüşüm, deneyim odaklı öğrenme ve stratejiden aksiyona geçiş yapın servislerimizle, değişimin fırsatlarını keşfederek şirketinizi geleceğe hazırlıyoruz.

Referanslar
1 2 4 1 2 6 7 hepsiburada logo
Hız
Verim
Sürdürülebilir Yapı
21.yy Yetkinlikleri
Yeni Nesil Teknolojiler
Yeni Çalışma Biçimleri
Hızlı ve etki yaratan aksiyonlar alın.

Stratejiden Aksiyona Geçiş Yapın

Üst Yönetim Workshopları 

Üst Yönetim
Strateji
Sürdürülebilir Etki

Vaka Çalışmaları

Vaka Çalışmalarına Göz Atın
Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın.

Yenilikçi Yaklaşımlarla Evrilen Dijital Hasta Deneyimi

Yeni Geliştirilen Ürünün Otoritelerden İzin Alınması ve Pazara Sunulma Sürecini Başarıyla Tamamladık.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Agile Dönüşümü Yakalayın.

Veri ve Büyüme Departmanlarında Çevik Dönüşüm

Veri ve Büyüme Departmanı için Agile Ekipler Hizalandı.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Deneyim Tasarımında Yapılan Değişikliklerin Şirket Süreçlerine Etkisi

Uçtan Uca Deneyim Tasarımı Yolculuğunu Başlattık.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Kariyer Gelişiminde Departmanlar Arası Hareketliliğin Rolü

Rotasyon Deneyimini Yeniden Tasarladık.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Agile Dönüşümü Yakalayın.

Ödeme Ekiplerinde Çevik Dönüşümle Verimlilik ve İşbirliği

Ödeme Ekipleri için Agile (Çevik) Dönüşümü Sağladık.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın.

İnovasyon Odaklı Yenilikçi Fikirler

Kurum İçi Ideathon Programları Hayata Geçirdik.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Agile Dönüşümü Yakalayın.

Agile Dönüşümle Geleceğe Hazırlık

İK ve Finans Bölümlerinin Agile Çalışma Metoduna Geçişi için Destek Olduk.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Agile Dönüşümü Yakalayın.

Çevik Dönüşümle Değişimi Yönetmek

İK Departmanlarıyla Agile Dönüşüm Programı Yaptık.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın.

Girişimciliği Destekleyerek İnovasyonu Güçlendirmek

İhtiyaç Alanları için Startuplarla İş Birlikleri Sağladık.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Deneyim Haritalarıyla Yolculuğu Dönüştürmek

İdeal Müşteri ve Çalışan Yolculuk Haritaları Oluşturduk.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Deneyim Tasarımının Çalışan Gelişimine Etkisi

Çalışan Gelişim Yolculukları Tasarladık.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Deneyim Tasarımından Şirket Kültürüne

Çalışan Deneyimi Stratejilerini Belirledik.

Vaka Çalışmasını Keşfedin
Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Çalışan Motivasyonunu Artırmak İçin Yapılan İnovatif Yaklaşımlar

Çalışan Deneyimi (EX) Kapsamında Stratejiden Aksiyona Danışmanlığı Sağladık.

Vaka Çalışmasını Keşfedin

Uzun Vadeli ve Yaratıcı Çözümler Üretiyoruz

%92

Memnuniyet Oranı

9+

Yıl

150+

Kurum

250+

Atölye

Testimonials

Agile Dönüşüm Danışmanlığı

Danışmanlık verdiğimiz global bir kurum, regüle bir iş dikeyinde olmasına rağmen, hantal ve bürokratik iş yapış şekillerini, çevik ile aşmayı başardılar. Yaptığımız agile dönüşüm projeleri sonrasında 6 ayda çıktı üretebilen ekip, 2 aya yakın sürede, çok daha saydam ve yönetilebilir şekilde, hızla çıktı üretebildi. Çevik yaklaşım ile, sektör ve yaptığınız işten bağımsız olarak kültürünüzü çıktı odaklı, hızla üreten ve çalışanlarınızın da daha memnun olduğu bir noktaya dönüştürebilirsiniz.

Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Danışmanlığı

Müşterimizin dünyanın farklı bölgelerine yayılmış çalışanları ile yaptığımız kurgu sayesinde, çalışanlar, kendi ürün servislerini daha iyi hale getirebildiler. Üretim hattına etki edecek seviyede yeniliklerin ortaya çıktığı kurumsal girişimcilik kurgularımızda, girişimci olmasak da girişimci gibi düşünmeyi ve fikri hayata geçirmeyi öğretiyoruz. Çalışanların mentorluk, kontrol ve hayata geçirme süreçlerinden geçtiği bu girişimcilik kampları sonrasında çıkan fikirlere şirket yönetimleri de oldukça şaşırıyorlar.

Üst Yönetim Strateji Workshopları

Farklı holding ve kurumların C-level ve yardımcılarından oluşan, direktör ve üstü gruplar için strateji belirleme, yol haritası oluşturma, aksiyona geçiş yöntemleri, mevcut stratejik durumun değerlendirilmesi ve workshop ile moderasyonu konularında destek olduk. Bu şirketlerin üst yönetimleri ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu kurgular sonrasında yönetici katılımcılar, geçen senelerde aşırı uzun süren ve çıktı alamadıkları away day kurgularından oldukça yüksek verimli çıktı aldıklarını belirttiler.

Future Ready Employee (FRE) Akademi Programı

Çalışanlarının mevcut yetkinliklerini artırmak ve yeni dijital yetkinlikler kazandırmak (upskilling / reskilling) için bize danışan müşterimize, tam çalışan profillerine uygun olacak şekilde 6 ay sürecek bir öğrenme yolculuğu tasarladık. Farklı teknolojiler, keynote konuşmalar, trend talklar ve interaktif değerlendirmelerle müşterilerimizin dijital olgunluk seviyesini artırdık. Bunu da başlangıçta ve program sonunda yaptığımız dijital olgunluk değerlendirmesi ile ölçerek müşterimize sunduk.

Çalışan Deneyimi EX Danışmanlığı

Müşterimiz yüksek işten ayrılma ve çalışan memnuniyet skorlarının düşüklüğü problemini, hızla yaptığımız analiz, fikir geliştirme, benchmark ve yol haritası oluşturma servisleri ile çözdük. Müşterimizin bir sonraki dönemde hem işten ayrılma hem memnuniyet skorları belirgin şekilde azaldı.

Sektör Liderlerinin Güvendiği Yeni Nesil Danışmanlık
1 2 4 1 2 6 7 hepsiburada logo

Blog Yazıları