İletişim
TR EN
Müşteri:   Global Endüstri   İlaç Firması

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın.

İnovatif Deneyim Tasarımı

Global bir ilaç firmasının, piyasaya çıkarmak için hazırlandığı hasta deneyimi odaklı dijital ürünü için problem keşfi, çözüm önerisi ve proje yönetimi aşamalarında design thinking, lean startup ve agile yaklaşım yöntemlerini kullanarak yanlarında olduk.

Müşterimizin geliştirdiği dijital ürünün potansiyelini daha görünür kılmak amacıyla, pazara sunulması için gerekli izinleri almak ve projeleri desteklemek için harekete geçtik. Bu süreçte müşterimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, proje ekiplerimizi destekledik ve ürünün başarılı bir şekilde pazara sunulmasına destek olduk.

İşbirliği ve sürekli iletişim ile müşterimizin hedeflerine ulaşmak için güçlü bir ortak olduk.

Otoritelerin sıkı denetimleri ve gereksinimleri ile karşılaşan ilaç firmaları, ürünün tüm standartlara uygun olduğunu kanıtlamak için yoğun bir test süreci geçirdi. Uzun ve titiz bir çalışmanın ardından, otoritelerden gerekli izinler alındı ve ürün piyasaya sunuldu.

Çözüm Sürecimiz Nasıldı ?

-Üst Yönetim oturumu ve çalışanlara yönelik Keynote & Webinar oturumları yapıldı. 

-Agile çalışmaya konuyu netleştirebilmek için Design Thinking Programı yapıldı. 

-Proje ekipleri için kapsamlı eğitim verildi. (Gartner İnovasyon 3’lüsü)

-Agile yöntem ile çalışılması planlanan projelerin seçilmesi, ekiplerin oluşturulması ile birlikte Agile çalışmaların başlaması (Scrum) ve koçluk hizmetlerinin sunuldu.

Vaka çalışamamız hakkında daha fazla bilgi almak ve beraber neler yapabileceğimizi görüşmek için bizimle iletişime geçin.