İletişim
TR EN

Hedef/Çağrı Odaklı Ideathon Programları

Ideathon programları ile hızla ve etkin bir şekilde fikir üretin, yeni deneyim tasarlayın, staj ve yeni işe giriş programlarınızı etkin kılın, terfi havuzundaki çalışanlarınızı değerlendirin, sürdürülebilirliğe katkı sağlayın!

Ideathon programları ile kurumunuz için inovatif fikirleri keşfedin, yeni işe alım süreçlerinizi daha etkin yapın, terfi edecek çalışanlarınızı daha iyi değerlendirin.

“Ideathon,” “fikir maratonu” veya “fikir yarışması” olarak da adlandırılan bir etkinliktir. Ideathon, katılımcıların belirli bir süre içinde belirli bir konu veya sorun üzerinde çalışarak yaratıcı fikirler geliştirmelerini ve bu fikirleri sunmalarını teşvik eden bir organizasyondur. Ideathonlar, genellikle girişimciler, öğrenciler, iş profesyonelleri veya ilgili herhangi bir kişi veya grup için düzenlenir.

Ideathon düzenlemek için bize ulaşıp 48 saat içinde teklif alabilirsiniz: [email protected]

Ideathon etkinlikleri genellikle şu adımları içerir. Biz sizden yapmak istediğiniz ideathon ile ilgili bilgilendirmeyi aldığımızda, size en uygun tasarımı yapacağız.

 1. Konu Seçimi: Katılımcılara bir konu veya sorun verilir. Bu konu, genellikle belirli bir endüstri veya toplumsal sorunla ilgilidir.
 2. Takım Oluşturma: Katılımcılar genellikle küçük takımlar halinde çalışırlar. Her takım farklı yeteneklere sahip bireylerden oluşabilir.
 3. Fikir Geliştirme: Katılımcılar, belirli bir süre içinde konuyla ilgili yaratıcı fikirler geliştirirler. Bu fikirler, sorunu çözmek veya bir ürün, hizmet veya uygulama geliştirmek için olabilir.
 4. Prototip Oluşturma: Bazı ideathonlar, katılımcılardan fikirlerini prototiplere dönüştürmelerini ister. Bu, kavramsal olarak nasıl çalışacaklarını veya görüneceklerini göstermek için önemlidir.
 5. Sunum Hazırlığı: Katılımcılar, fikirlerini jüriye veya seyircilere sunmak için sunumlar hazırlarlar. Sunumlar genellikle fikrin nasıl çalıştığını, potansiyel faydalarını ve uygulanabilirliğini açıklar.
 6. Değerlendirme: Şirketin çalışanlarından oluşan ya da Makers Consulting danışmanlarının da dahil olduğu bir juri heyeti sunumları izler ve fikirleri değerlendirir. Fikirlerin yaratıcılığı, uygulanabilirliği ve potansiyel etkisi gibi faktörlere göre puanlar verilir.
 7. Ödüller: Ideathonlar genellikle kazananlara ödüller sunar, bu ödüller genellikle para, yatırım fırsatları veya diğer ödüller olabilir.

Ideathon düzenlemek için bize ulaşıp 48 saat içinde teklif alabilirsiniz: [email protected]

Peki Kurumlar Neden Ideathon yaparlar?

Birlikte ideathon düzenlediğimiz 50’den fazla kurum,%90 üzeri memnuniyet ve %95 üzerinden yeniden programı uygulama istatistikleri ile bizimle çalışmaktadır. Kurumlar, ideathon etkinlikleri düzenlemek için çeşitli nedenlere sahip olabilirler. Kurumların ideathon yapmalarının yaygın nedenlerinden bazıları:

 1. İnovasyonu Teşvik Etmek: Kurumlar, işlerini daha iyi yapmak, yeni ürünler veya hizmetler geliştirmek, süreçlerini iyileştirmek veya rekabet avantajı elde etmek için inovasyona ihtiyaç duyarlar. Ideathonlar, çalışanlarının yaratıcı fikirler geliştirmelerini ve bu fikirleri uygulamak için teşvik eder.
 2. Yaratıcı Çözümler Bulmak: Ideathonlar, belirli bir sorunun veya zorluğun üstesinden gelmek için yaratıcı çözümler aramak için kullanılır. Katılımcılar, farklı bakış açıları ve deneyimleri bir araya getirerek sorunlara yeni ve etkili çözümler sunabilirler.
 3. Çalışan Katılımını Artırmak: Ideathonlar, çalışanların iş süreçlerine daha fazla dahil olmalarını, kendilerini ifade etmelerini ve katkıda bulunmalarını teşvik eder. Bu, çalışanların motivasyonunu artırabilir.
 4. Dış İşbirliklerini Teşvik Etmek: Ideathonlar, kurumların dışarıdan gelen katılımcılar, girişimciler veya diğer kurumlarla işbirliği yapmalarını teşvik edebilir. Bu, yeni iş fırsatları yaratmak veya farklı bakış açılarına sahip uzmanlarla çalışmak için bir fırsat sunabilir.
 5. İşe Alım ve Yetenek Edinme: Ideathonlar, yetenekli bireyleri tanımak ve işe alım için potansiyel adaylar bulmak için bir fırsat sağlayabilir. Kurumlar, bu tür etkinlikler aracılığıyla gelecekteki çalışanlarına ve liderlerine ulaşabilirler.
 6. Toplumsal Sorunlara Katkıda Bulunmak: Ideathonlar, sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla düzenlenebilir. Kurumlar toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek ve topluma değer katmak için bu tür etkinliklere katılabilirler.
 7. Rekabetçilik: İş dünyasındaki hızlı değişimler, kurumları daha rekabetçi olmaya zorlar. Ideathonlar, rakiplerine karşı avantaj elde etmek ve piyasada liderlik pozisyonunu korumak veya kazanmak için yaratıcı fikirler geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 8. Ürün Geliştirme ve Pazarlama: Ideathonlar, yeni ürün veya hizmet fikirlerini geliştirmek ve bu fikirleri daha sonra pazarlamak için bir başlangıç noktası oluşturabilir. Bu, kurumların portföylerini genişletmelerine ve yeni pazarlar fethetmelerine yardımcı olabilir.

Ideathonlar, kurumların inovasyon ve yaratıcılığı teşvik etmek, sorunları çözmek ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek için etkili bir araç olabilirler. Bu etkinlikler, fikirleri hayata geçirme sürecini hızlandırabilir ve kurumların daha rekabetçi ve sürdürülebilir olmalarına yardımcı olabilir.

Birçok kurum, benzersiz yetenek ve becerileri ortaya çıkarmak için ideathon programlarına yöneliyor. Kurumların önemli dar ve geniş kapsamlı hedefleri varsa, ideathon programları aracılığıyla bunları kolaylıkla ortaya çıkarması mümkündür.

Eti Gıda ile yaptığımız ideathon videosu

Ideathon düzenlemek için bize ulaşıp 48 saat içinde teklif alabilirsiniz: [email protected]

Ideathonlar sonrasında ödül vermek gerekli midir?

Ideathonlar için ödül vermenin gerekliliği, organizasyonun amaçlarına ve katılımcı motivasyonuna bağlıdır. Ödül, ideathonu daha çekici hale getirebilir ve katılımı artırabilir, ancak her ideathon ödül sunmak zorunda değildir. İşte ödüllerin ideathonlarda kullanılmasının avantajları ve dezavantajları:

Avantajlar:

 1. Motivasyonu Artırır: Ödül, katılımcıların daha fazla çaba harcamalarını ve daha yaratıcı fikirler geliştirmelerini teşvik edebilir. Ödül, katılımcıların hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olabilir.
 2. Daha Fazla Katılım Sağlar: Ödül, ideathona daha fazla katılımcı çekmeye yardımcı olabilir. Özellikle büyük ödüller sunulan ideathonlar, daha fazla ilgi çekebilir.
 3. Kaliteli Fikirlerin Ortaya Çıkmasını Teşvik Eder: Ödül, katılımcıları daha nitelikli ve uygulanabilir fikirler geliştirmeye teşvik edebilir.
 4. Basın ve Tanıtım Fırsatları: İyi bir ideathonun sonucunda sunulan ödüller, kurum veya organizasyon için olumlu bir basın ve tanıtım fırsatı sağlayabilir.

Dezavantajlar:

 1. Maliyet: Ödüllerin sunulması ek maliyet gerektirir. Büyük ödüller, organizasyon için mali bir yük oluşturabilir.
 2. Odak Değişikliği: Katılımcılar sadece ödül için yarışmak amacıyla ideathonlara katılabilirler ve bu, fikirlerin kalitesini etkileyebilir.
 3. Adil Olmama Sorunu: Ödül kazananların belirlenmesiyle ilgili adil ve şeffaf bir yöntem kullanmak önemlidir. Aksi takdirde, tartışmalara neden olabilir ve katılımcılar arasında memnuniyetsizlik yaratabilir.
 4. Katkıda Bulunma Amacını Zayıflatabilir: Katılımcılar, sadece ödül kazanmak amacıyla değil, aynı zamanda sorunu çözmek veya inovasyon yapmak amacıyla ideathonlara katılmalıdır. Ödül odaklı yaklaşımlar, bu amacı zayıflatabilir.

Sonuç olarak, ideathonlar için ödül sunup sunmamanız, organizasyonun hedeflerine ve kaynaklarına bağlıdır. Ödüller, katılımcı motivasyonunu artırabilir, ancak ideathonun amacını ve katılımcıların yaratıcılığını teşvik etmek için diğer yöntemler de kullanılabilir. Önemli olan, ideathonun katılımcıların yaratıcı fikirler geliştirmesine ve sorunları çözmesine yardımcı olacak bir platform sağlamasıdır.

Brisa ile sürekli düzenlediğimiz Tasarlamak IsterSEN Ideathon Programı Videosu

Ideathon Düzenlerken Hangi Metodolojiler Kullanılabilir?

Ideathon etkinliklerini düzenlerken, fikirlerin yaratılması, geliştirilmesi ve sunulması için çeşitli metodolojiler ve yaklaşımlar kullanılabilir. Makers Consulting olarak biz yoğun bir şekilde Design Thinking(Tasarım Odaklı Düşünme) metodolojisini kullanıyoruz. Ancak farklı metot ve yaklaşımların birleşimi ile kuruma özel ideathon tasarlamak mümkündür. Yaygın olarak kullanılan bazı metodolojiler:

 1. Tasarım Düşünme (Design Thinking): Tasarım düşünme, katılımcıların kullanıcı odaklı, yaratıcı çözümler geliştirmelerine yardımcı olan bir metodolojidir. Bu yaklaşım, empati, problem tanımlama, fikir geliştirme, prototipleme ve test etme aşamalarını içerir.
 2. Yaratıcı Problem Çözme: Bu metodoloji, katılımcıların fikirleri yaratıcı bir şekilde geliştirmelerine odaklanır. Yaratıcı problem çözme, beyin fırtınası, örneklerle açıklama ve farklı bakış açılarıyla problemi ele alma gibi teknikleri içerebilir.
 3. Lean Startup: Lean Startup yaklaşımı, katılımcıların bir iş fikrini minimum ürün veya hizmetle test etmelerine olanak tanır. Bu metodoloji, hızlı denemeler ve geri bildirimlerle sürekli iyileştirmeyi vurgular.

Bu metodolojiler, ideathonların amacına, katılımcıların yeteneklerine ve organizasyonun hedeflerine bağlı olarak uyarlanabilir. Ideathon düzenleyicileri, ideathonlarını en etkili hale getirmek için bu metodolojileri kullanabilir veya kendi özgün yaklaşımlarını oluşturabilirler. İdeathonların temel amacı, katılımcıların yaratıcı fikirler geliştirmelerine ve sorunları çözmelerine yardımcı olmaktır.

Farklı ideathon programlarımızın videolarına göz atabilirsiniz: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxuSduk5OcGKd9_jkL2iqHwcZ2qNVoJVi

Bize ulaşarak, design thinking temelli, hedef / çağrı odaklı Ideathon Programları hakkında alanında uzman danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilir, 48 saat içinde görüşme planlayarak kurumunuza özel teklifimizi sunabiliriz.

İlgili Yazılar