İletişim
TR EN

Startup ve Kurumsal Şirketler için Ortak İnovasyon Nasıl Sağlanır ?

Start-up kurumsal işbirliklerini verimli ve etkili şekilde nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında ipuçları veriyoruz.

Aralık 27,2023 5 dakika okuma süresi

Günümüzde, yerleşik şirketler ve start-up’lar arasında ortak inovasyon yapılabileceği kabul edilmektedir. Başarıya ulaşmak için farklı sektörlerden ve boyutlarındaki şirketlerin bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çeken makalemizde bu tür işbirliklerinin nasıl verimli ve etkili şekilde gerçekleştirilebileceği hakkında önemli ipuçları sunacağız.

Süreç ve hedeflerin netleştirilmesi

İşbirliği yapacak şirketler, başarıya ulaşmak ve sürdürülebilir bir ortaklık kurmak için ortak süreç ve hedefler belirleyerek, tüm tarafların üzerinde anlaşılan çalışma sistemine önem vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, farklı kültür ve yöntemlerin süreç içinde birleştirilmesi ve etkili bir işbirliği kültürü oluşturulması büyük önem taşır.

İşbirliği yapacak şirketlerin, ortak süreç ve hedefler belirleyerek, her tarafın üzerinde anlaşılan çalışma sistemine önem vermesi gerekmektedir. Böylece, farklı kültür ve yöntemlerin süreç içinde birleştirilmesi ve başarıya ulaşılması sağlanabilir.

Başarılı işbirliği kültürünün oluşturulabilmesi için öncelikle, şirketlerin üst düzey yöneticilerinin işbirliği ve takım çalışmasına değer veren bir liderlik sergilemesi gerekmektedir. Bu sayede, işbirliği ve ortak çalışma kültürü, şirketin temel değleri arasında yer alır ve tüm çalışanlara aktarılır.

İşbirliği yapan şirketlerin ekipleri arasında açık iletişimi ve bilgi paylaşımını teşvik etmeleri de büyük önem taşır. Bu sayede, çalışanlar projeler üzerinde daha yaratıcı fikirler üretebilir ve şirketlerin ortak hedeflerine daha hızlı ulaşılması sağlanabilir. Ayrıca, fikirlerin değerlendirildiği ve sürekli öğrenme süreçlerinin desteklendiği bir ortamın oluşturulması da sürekli gelişim ve inovasyon için önemlidir.

Ayrıca, işbirliği yapacak şirketler, projelerin başından itibaren çalışanların beceri ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak, doğru insanları doğru görevlere yerleştirmeye dikkat etmelidir. Bu şekilde, her çalışanın yetkinlikleri ve kapasiteleri doğrultusunda en yüksek performansı gösterebileceği görevlerde yer alması sağlanır.

İnovasyon için uygun liderlerin seçilmesi

Yerleşik şirketler ve start-up’lar için başarılı bir yönetim süreci, değişime açık, yenilikçi düşünen ve sürekli öğrenen liderlik modelini benimsemeleriyle yakından ilişkilidir. Bu durum, küreselleşen ve dijitalleşen dünyamızda giderek daha önemli hale gelmektedir.

Yerleşik şirket ve start-up yöneticilerinin öncelikle değişimi ve yeniliği benimseyen, esnek düşünebilen ve sürekli öğrenmeye açık liderler seçmeleri önemlidir.

Öncelikle, şirket ve start-up yöneticilerinin kendilerine esnek, değişime uyum sağlayabilen ve yenilikçi düşünebilen liderler seçmeleri büyük önem taşır. Bu tür liderler sayesinde, işletmeler değişen pazar koşullarına hızlı ve etkili bir şekilde uyum sağlayarak rekabet avantajı elde edebilir. Esnek düşünme kabiliyeti olan liderler, şirketlerine ve start-up’lara iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine ve verimlilik artışına yardımcı olabilirler.

Ayrıca, sürekli öğrenmeye açık liderler, iş dünyasındaki değişen trendlere hızlı bir şekilde uyum sağlayarak işletmelerin öncülüğünde büyük önem taşır. Sürekli güncel ve bilgiye açık liderler, şirket ve start-up yönetimini daha etkili hale getirirken aynı zamanda çalışanlarına da uyum sağlayabilecekleri yeni beceriler kazandırmalarına yardımcı olur.

Çalışma alanlarının paylaşılması

İşbirliği yapılan şirketlerin, birlikte kullanacakları ofis, laboratuvar gibi alanlarda birliktelik sağlayarak, sürekli iletişim içinde bulunmaları önerilmektedir. Bu durum, verimliliği artırmakla kalmayıp, birbirinden öğrenme ve sürece hızlı adapte olma imkanı sunacaktır.

Tekrarlı ve süregelen iş uygulamaları

Veri güdümlü, dijital ve tekrarlı iş uygulamalarının süregelen süreçler olması ve pilot projelerin ayrı olaylar olarak değil bir sürecin parçası olarak ele alınarak devam ettirilmesi gerekmektedir. İnovasyon ortaklıklarının devops yaklaşımı ile sürdürülmesi önemlidir.

Bunun yanı sıra, McKinsey Global tarafından yapılan araştırmalar, otomasyon teknolojilerinin potansiyel etkilerine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Bu kapsamda, gelecekte veri güdümlü ve dijital yaklaşımlar sayesinde daha etkili iş uygulamalarının süreçlerinin sürdürülmesi beklenmektedir.

Pilot projelerin ayrı olaylar olarak değil, süreçlerin parçası olarak ele alınması ve devam ettirilmesi, organizasyonların yenilikçi fikirlerle sürekli gelişim sağlamasına olanak tanır. 2020 yılında yapılan bir çalışmada, en iyi uygulama olarak kabul edilen organizasyonların, çevik yöntemleri destekleyen faaliyetlerle başarıya ulaştığı belirtilmektedir. Bu sayede şirketler, pilot programlaracılığıyla sürekli yenilik sağlama yeteneğine sahip olabilirler.

Karşılıklı başarıya ve değer katmaya odaklanmak

İşbirliği yapan şirketlerin, ortak görev ve sorumlulukları paylaşarak başarıya ulaşmak için birbirlerine yardımcı olmaları ve herkesin iyi görünmesini sağlamaları esas alınmalıdır.

Sonuç olarak, yerleşik şirketler ve start-up’lar arasında başarılı inovasyon ortaklıkları, doğru liderlerin, süreçlerin ve hedeflerin belirlenmesi, sürekli iletişim ve yenilenen iş uygulamaları ile gerçekleştirilebilir. Bu sayede, her iki taraf da birbirinden öğrenebilir ve sürdürülebilir bir büyüme ve değer yaratmayı başarabilir.

Günümüz iş dünyasında hızla gelişen teknoloji ve taleplerle başa çıkmak, şirketler için büyük öneme sahiptir. Geleneksel metodların yerini yenilikler alırken, startuplar ve yerleşik şirketlerin birlikte hareket etmesi önemlidir. Bu rakip değil, iş birliği içinde yaratıcı ve etkili çözümlere ulaşarak bir anlam ifade eder. İşte bu noktada, SCE (Startup Corporate Engagement) başrolü üstlenir.

SCE servisi ile kendi alanlarında başarılı startuplar ve büyük şirketlerin gücünü kullanarak, iki tarafın birbirinden faydalanabileceği bir işbirliği ortamı sağlamaktadır. Bu, güçlü yönlerin ve yaratıcı fikirlerin birleşmesiyle daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde ilerlemeyi hedeflemektedir. Bu işbirliği sayesinde, startuplar yeni kaynaklar ve büyük şirketlerle ağ kurma şansına erişirken, kurumsal şirketler girişimin yenilikçi çözümlerinden faydalanabilir ve sektörde liderliğini daha da pekiştirebilir.

Her iki tarafın da avantaj sağlayarak sektörde öne çıkması ve başarıyı yakalaması için SCE servisimizi deneyin. İnovasyon yoluna startuplar ve şirketlerle birlikte adım atmak için şimdi harekete geçin.

SCE servisimizle ilgili daha fazla bilgi almak ve başarıya ulaşan ortaklıkların bir parçası olmak için bizimle iletişime geçin.

İlgili Yazılar