İletişim
TR EN

Startup Corporate Engagement Modelleri Nelerdir?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün.

Ocak 10,2023 4 dakika okuma süresi

Yeni fikirlerin ve inovasyon odaklı yaklaşımların her zamankinden çok daha değerli olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle de teknoloji alanında yaşanan değişikliklerle beraber hemen hemen bütün sektörler, organizasyonlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalıyor.

Kurumsal işletmelerin bu zorlu ve rekabetçi koşullar altında avantaj sağlamak adına başka bir alternatifleri bulunmuyor. Tam da böyle bir süreçte kurumların startuplar ile yaptıkları iş birliktelikleri bir kat daha önem kazanmaya başlıyor. Hem maliyet hem de hız konusunda ciddi avantajlar yaratan ve kazan-kazan ilişkisine dayalı olan bu ortaklığın detayları ile Startup Corporate Engagement modellerini sizler için aktaracağız.

STARTUP CORPORATE ENGAGEMENT NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

İnovasyon olgusu, hem yeni ve parlak fikirleri hem de iş yapma biçimlerini radikal düzeyde değiştiriyor. Fark yaratma arzusunda olan işletmeler, bu konudaki yaklaşımlarını pekiştirmek ve mümkünse bir adım ötesine taşımak zorundadır. Yenilikçi ürün ya da hizmet geliştirmek adına kurumsal işletmeler, Startup Corporate Engagement adı verilen etkileşimden beslenebilmektedir.

Ülkemizde “kurumsal ve startup etkileşimi” ya da “girişimlerle iş birliği” gibi ifade edilen bu yaklaşım, kısa ya da uzun vadede her iki tarafa da somut faydalar sağlar. Hem bilinirliğe hem de ekonomik büyümeye katkı sunulan bu sürecin sonunda; kurumsal işletmeler ve startup girişimler, var olan ekosistemi de desteklemiş olurlar.

Dijital yeniliklere uyum ve girişimci ruhu bünyesinde barındıran işletmeler, inovasyonı bir kültür haline getirmeye çalışıyor. Startup girişimlerle yapılan iş ortaklığı, söz konusu yaklaşımlara ciddi bir katkı sunmaktadır. Startuplar ile markaları ortak bir paydada buluşturmak adına pek çok yöntemden yararlanmak olasıdır. Asıl kritik noktanın, doğru amaç birliği ile bir araya gelmek olunduğu unutulmamalıdır.

HANGİ MODELLER BENİMSENİYOR?

Teknoloji odaklı, çevik ve yenilikçi startuplar, pek çok sektörde yer alan işletmeler için potansiyel bir iş ortağı olarak görülmelidir. Söz konusu süreç için birbirinden farklı fonlamalar, hızlandırma programları ya da kuluçka programları, model olarak ele alınabilir.

Şirketler; girişimlerle kuracakları iş ortaklıklarına dair bir strateji geliştirir. Bu strateji ışığında da uygun bir ortaklık modeli belirlenmektedir. Startup Corporate Engagement türleri ya da yöntemleri denildiği zaman akla farklı opsiyonlar gelebilir. Peki işletmelerin startup girişimlerle yapacakları en doğru iş birliği hangisi?

Büyük kurumlar, öncelikle doğrudan bu girişimlerin yeni ürünlerini satın alma yoluna gidebilir. Söz konusu ürünleri ekonomik anlamda destekleyebilir, geliştirebilir ya da tanıtım ağını artırabilir. Öte yandan melek yatırım ağları modeli üzerinden ekosistem desteklenebilir. Markalar, yaratıcı girişimciler ile ortak çalışma sahaları oluşturabilir. Bu süreçte onlarla var olan verilerini paylaşma yoluna gidebilir. Bu iş birlikteliğinde tek yol, kesinlikle girişimlerin projelerini satın almak değildir. Bunun öncesinde startup girişimlere yer ya da kaynak temin etmek, bu ortaklığın bir parçası olabilir. Ayrıca hızlandırıcılar, kurumsal risk sermayesi veya kuluçka merkezleri gibi modeller vesilesiyle de iş desteği sunulabilmektedir.

KURUMSAL STARTUP ETKİLEŞİMİNİN ARTILARI

Hangi Startup Corporate Engagement modeli benimsenirse benimsensin, neticede her iki tarafın da kazan-kazan ilişkisi bağlamında avantajlar elde etmesi gerekir. İşletmelerin tarafından bakacak olursak, yeni pazarla giriş yapma, inovasyon kültürü oluşturma, teknolojik yeniliklere adapte olma, önemli kazanımlar olarak dikkat çeker.

Startup girişimler tarafından baktığımızda ise fikirlerinin ya da projelerinin desteklenmesi, maddi kaynakların yaratılması, mentörlük ve danışmanlık desteği alınması, bilinirliğin artması gibi maddeler sıralanabilir. Her iki taraf arasında var olan kültürel farklılıklar bazı zorluklara neden olabilir. Ayıca deneyim, karar alma hızı gibi konularda da yaklaşımlar birbirinden farklı olabilir. Kimi ön hazırlıklar yapılmadan bu iki tabanın herhangi bir modelde verimli şekilde çalışması kolay olmaz.

Büyük markaların önemli bir kısmı, kendileri için en uygun startup girişimleri bulmak adına gerekli zamana ya da birikime sahip olmayabilir. Bundan dolayı Startup ekosistemine hakim profesyonellerden destek almak durumunda kalabilirler. Ülkemizde ve dünyada yapılan çok çeşitli inovasyon yarışmaları ya da startup yarışmaları, bu tip yeni yeteneklerin keşfedilmesi adın çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

Doğru bakış açısına sahip olmak ve ezberleri bozmak adına işletmelerin bu süreç öncesinde bilinçli olması çok önemlidir. Kurulacak iş ortaklığı, organizasyonun tüm akışını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyebilmektedir. Bu nedenle de hem startup girişimler hem de Startup Corporate Engagement modelleri noktasında özenli yaklaşmak gerekir.

Kurumları, parlak fikirlere sahip startup girişimlerle aynı paydada buluşturan Startup Corporate Engagement hakkında daha kapsamlı bilgiler almanın ötesinde, alanın profesyonellerinden danışmanlık ve eğitim desteği almak adına Makers Consulting ile iletişim kurabilirisiniz : [email protected]

İlgili Yazılar