İletişim
TR EN

Startup Corporate Engagement Nedir?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün.

Ocak 10,2023 4 dakika okuma süresi

Endüstri ve teknoloji alanlarında yaşanan hızlı değişimlere adapte olmak adına işletmeler, özellikle startup ekosisteminde pek çok yeniliğe yönelmek durumundadır. Geçmiş dönemlerde genel olarak yeni fikirler üretmek için iç kaynaklara yönelmek yeterli görülürdü. Ancak bu durumun, günümüzdeki teknoloji hızı düşünüldüğünde oldukça geçersiz bir yaklaşım olduğunu ifade edebiliriz.

Yenilikçi olma iddiasına sahip bir kurumsal işletme, startup girişimler ile etkileşim kurma noktasında adımlar atmalıdır. Bu iki taraf için de etkili ve faydalı bir etkileşim olarak kabul edilir. Bu beceriye ve yetkinliğe sahip kurumların inovasyon açısından rakiplerine kıyasla bir adım öne çıktığını görüyoruz. Startup Corporate Engagement stratejilerini de bu sürecin bir parçası olarak okumak gerekiyor.

STARTUP ETKİLEŞİMİ HAKKINDA

“Startup Corporate Engagement” henüz ülkemizde yeni yeni duyulmaya başlanan bir kavram. Bu kavramı dilimize “Kurumsal Startup Etkileşimi” olarak çevirmemiz mümkündür.  Şirketlerin startup girişimlerle kurduğu “kazan-kazan” ilişkisine dair pek çok somut örnekle karşılaşmak mümkündür.

Startup Corporate Engagement söz konusu olduğunda temel motivasyonun uzun vadede inovasyonu teşvik etmek olduğunu belirtebiliriz. Özellikle global çapta bu etkileşime pek çok örnek verilebilir. Öte yandan ülkemizde de deneyimli ve büyük kurumların, startup girişimlerle görece daha fazla etkileşime geçmeye başladığına tanıklık ediyoruz.

İşletmeler, özellikle ekosistemdeki konumlarını daha iyi bir noktaya getirmek için teknolojik yeniliklere yatırım yapmak zorundadır. Bu yeniliği ve dönüşümü önemseyenler, startup katılım programları ile fark yaratabiliyor.

Son dönemde büyük markalar, keşif projeleri ya da startup yarışmaları üzerinden bir anlamda yeni ve başarılı girişimlerin izini sürüyor. Arama kriterlerini çok doğru bir şekilde sunabilen kurumların bu yolculukta son derece başarılı eşleşmeler yakalayabildiğini görmekteyiz. Özellikle teknoloji alanındaki yeniliklere uyum sağlama noktasında startup girişimler adeta hayat kurtarıcı olabilmektedir.

Startup Corporate Engagement’ın temel amacı kurumsal işletmeler ile startuplar arasında kısa ya da uzun vadeli olabilecek etkileşimler, iş ortaklıkları ve projeler geliştirmektir. Bu etkileşimler, her iki taraf için de yenilikçi fırsatlara kapı açmaktadır. Kurumlar, sahip oldukları avantajlar sayesinde startup girişimlerin daha hızlı bir şekilde yol almasını sağlar. Öte yandan startup girişimler de pek çok konuda kurumlar için ilham verici becerilere ve yaratıcılığa sahip olabilmektedir.

KURUMSAL STARTUP ETKİLEŞİMİ YAYGINLAŞIYOR

Ülkemizde ve dünyada pek çok yönetici, inovasyonun çok değerli bir süreç olduğuna inanmakla beraber genellikle inovasyon becerilerinin gerisinde kalmaktan kurtulamaz. Makers Consulting, yenilikçi yaklaşımın önemli bir tarafını oluşturan “Kurumsal Startup Etkileşimi” konusunda kurumlara online ve offline eğitimler düzenliyor. Startup etkileşim stratejisi oluşturmak, liderlik becerilerini geliştirmek ve yeni girişimcilere yatırım yapma noktasında Makers Consulting ekibinden profesyonel danışmanlık desteği alabilirsiniz.

Pek çok farklı sektörden kurumsal işletme, startup girişimlerle iş birliktelikleri gerçekleştirerek bir anlamda kendi geleceklerine yatırım yapıyor. Bu iş birlikteliğini; yatırımların yeteneklerle birleşmesi olarak yorumlayabiliriz. Yapılan araştırmalar, 2010 senesinden bugüne kadar “Startup Corporate Engagement” konusunda %300’lük bir artışın olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. “CSE” olarak da geçen bu önemli trendin, önümüzdeki 10 yılda da aynı ivmeyle artış göstermesi kesinlikle sürpriz olmayacaktır.

PARLAK FİKİRLERİN ÖNEMİ DAHA DA ARTIYOR

Kurumsal işletmeler günümüzde endüstrinin tüm alanlarında ortaya çıkan parlak fikirlere yatırım yapma eğilimi gösteriyor. Bunlar kimi zaman ürün kimi zaman da hizmet odaklı fikirler olabilmektedir. İşletmeler için bu noktada en etkili Startup Corporate Engagement stratejilerini oluşturmak ve neticede en başarılı startup girişimleri kendi tarafına çekmek, büyük önem teşkil etmektedir. Bu etkileşim süreci; yakın iş birliğini, etkili tanıtımları ya da bizzat ekonomik yatırımları içinde barındırabilir.

Startup Corporate Engagement söz konusu olduğunda pek çok farklı strateji ve yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bu sebeple etkileşim kurulacak girişimler ile kurumun hedeflerinin birbirini tamamlaması ve önceden belirlenen/tanımlanan temel değerlerle örtüşmesi şarttır. Ayrıca kurumların da girişimlerin de motivasyonlarını oldukça şeffaf bir biçimde ortaya koymaları gerekir.

İlgili Yazılar