İletişim
TR EN

İnovasyon Ölçümü Neden Önemlidir?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün.

Ocak 10,2023 5 dakika okuma süresi

Sosyal ya da ekonomik düzeyde iyileşme stratejilerine önemli ölçüde değer katan inovasyon, bugün pek çok işletme için devamlılığın ve istikrarın yolu olarak görülmektedir. İnovasyonun başarılı bir şekilde uygulanması adına ona ait araçların ve tekniklerin de profesyonel bir çerçeve doğrultusunda kullanılması önemlidir. 

Bu noktada, inovasyon ölçümlerine özel bir parantez açmamız gerekiyor. Makers Consulting ekibinin de profesyonel hizmet alanlarından birini oluşturan inovasyon ölçümlerine ve bu ölçümlerin yarattığı sonuçlara gelin daha yakından bakmaya çalışalım.

İNOVASYON ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ

Bugün yenilikçi yaklaşımların iş gücü üzerine yarattığı olumlu etkiler, artık tartışmaların ötesine geçmiştir. İşletmeler ya da kurumlar, inovasyonun ışık tuttuğu yolculuklarında istihdam, üretim, pazarlama gibi konularda kapasitelerini ciddi anlamda artırmaktadır. İnovasyonun olumlu sonuç vermesi için performans analizlerinin doğru zamanda, eksiksiz bir şekilde yapılması gerekir. İnovasyon gibi somut değerler üzerinden referans verilemeyecek bir olguya dair ölçümlemeler yapmak, elbette çok kolay değildir. 

İnovasyon yönetiminin etkili bir şekilde ölçümlenmesi adına her dönem yeni teknikler geliştirilmiştir. Hatta 1992 senesinde bu konuda, Avrupa Komisyonu imzasını taşıyan uluslararası bir kılavuz dahi yayınlanmıştır. İnovasyon performans analiz ve ölçümleri, her daim tartışılan ve gelişime açık bir konu olarak ele alınmıştır. 

Bugün çeşitli kılavuzlarda yer alan standartlara göre ya da daha çağdaş tekniklere göre inovasyon ölçümleri yapılmaktadır. Anket ya da istatistik çalışmaları geleneksel anlamda uygulanan yöntemlerin başında gelir. Kurumların profesyonel danışmanlık firmalarından destek almaları, çağın dinamiklerine uygun ve gerçeğe yakın ölçümler elde etmelerini sağlar. 

İnovasyon, yapısı gereği karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Bu özelliğinden dolayı inovasyona dair ölçümler yaparken oldukça titiz davranılmalıdır. İnovasyon ölçümü konusunda tek bir kriterden söz etmek mümkün değildir.  Bu konuda birden fazla evre söz konusu olabilir. Örneğin ilk evrede AR-GE istatistikleri dikkate alınır. İkinci evrede daha çok teknoloji odaklı faaliyetlerin yarattığı sonuçlar incelenir.  Bir sonraki evrede anket ve araştırma sonuçları ön plana çıkar. 

Bugün büyük ölçüde benimsenen evrede ise maddi olmayan varlıklar, bilgi, yönetimsel teknikler, sisteme dair dinamikler, risk ve buna bağlı getiriler incelenir. İnovasyon ölçümleri her daim sonuç odaklıdır. Bu nedenle de stratejilerin yarattığı etkiler, sonuç üzerinden değerlendirilir. 

İNOVASYON ÖLÇÜM SÜREÇLERİ

İnovasyon ölçümleri, bu yaklaşımın etkin yönetimi için olmazsa olmaz denilebilecek bir gerekliliktir. Bugün inovasyon, kurumların stratejilerinin en önemli parçasını oluşturur. Pazarlamadan hizmetlere, ürün geliştirmeden fikir aşamasına her departman, inovasyonun kapsamına dahildir. İstatiksel verilerin esnek bir yapıya sahip olması, bu noktada oldukça önemlidir.  Ölçümleme yapmak, doğru bir yönetimin koşulları arasındadır. İnovasyon ölçümlerinden gelecek olan geri bildirimlere göre kuruluşlar yeni stratejiler geliştirme şansı bulurlar. İnovasyonun ölçümlenebilmesi adına eylem gerektiren belli başlı alanlar söz konusudur. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

-Geliştirilen inovasyon ölçütlerinin ekonomik performans ile ilişkilendirilmesi,

-Kuruluşlar özelinde kapsamlı bir istatistik altyapısının kurulması,

-Yeni bilgilerin üretimi adına farklı disiplinler arasında yeni yaklaşımların oluşturulması,

-İnovasyonun sosyal ya da toplumsal gelişime katkısı üzerine ölçümler yapılabilmesi adına uygun kriterlerin oluşturulması.

Geçmişten bugüne dahil olunan tüm evreler, bariz bir şekilde çalışanların inovasyon olgunluk seviyesini artırmaktadır. İnovasyon olgunluk seviyesini dört temel aşamada incelemek mümkündür. İlk seviye kuruluşlar için herhangi bir belirlenmiş amaçtan söz etmek pek mümkün değildir. Sonraki seviyede işe dair stratejilerin sınırları çizilmiştir. Ortada artık bariz bir hedef vardır. Bir sonraki seviyede bu stratejinin farklı birimlerce ne şekilde destekleneceği belirtilir. Son aşamada ise iş modeli geliştirme konusunda firmalar, çevresel değişimlere uygun biçimde süreci gözden geçirir ve ihtiyaçlara göre güncellemeler yapar. Yenilikçi yaklaşımlara dair tüm bu aşamalarda, çalışanların inovasyon olgunluk seviyesi de paralel bir şekilde artış gösterir. 

İnovasyon ölçümü söz konusu olduğunda pek çok parametreden söz etmek mümkündür. Üstelik bu parametreler çağın dinamiklerine uygun şekilde değişime uğrar. Ölçüm sürecinde firmanın yenilikçi stratejilere ne denli uyum sağladığı gözlemlenir. Bu süreçte genel anlamda yanıt aranan sorular şunlardır:

-Kurum, kuruluş ya da firmada belli periyotlar içinde yeni bir ürün ortaya kondu mu?

-Oluşturulan yeni ürün ya da yeni hizmet, kim tarafından geliştirildi?

-Yeni ürün ya da hizmetin satış içindeki net payı nedir?

-Tamamlanmamış ya da bir biçimde devam edememiş bir proje söz konusu mu?

-Ortaklarla beraber AR-GE çalışmaları yapılmış mı?

-Firmada yeni ürünlerin payı nedir?

-Patent başvurusu yapılmış mı?

-Fikri mülkiyetlerin korunması adına neler yapılmış?

-Çalışanların yeni bir fikir için emek verdikleri süre nedir?

-Çalışanların ürettikleri yeni proje sayısı nedir?

-Yenilikçi girişimlerden elde edilen gelir nedir?

-AR-GE personel sayısı ve AR-GE için ayrılan bütçe ne durumdadır? 

-Çalışanların oluşturduğu başarılı ve başarısız fikir sayısı nedir?

Bu ve daha pek çok soru, inovasyon ölçümleri için bir done oluşturur. İnovasyon ölçümü konusunda kurum ve kuruluşlara profesyonel danışmanlık desteği sunan Makers Consulting ile tanıştınız mı ?

İlgili Yazılar