İletişim
TR EN

Tasarım Odaklı Düşünme Neden Bu Kadar Popülerleşti?

Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Ocak 10,2023 4 dakika okuma süresi

Tasarım odaklı düşünce, salt tasarımcıların etrafında şekillenen bir olgu değildir. Tasarım düşüncesinin somut ve pratik sonuçları; yakın tarihte sanat, edebiyat, bilim ve iş dünyasında önemli bir karşılık bulmuştur. Özellikle de radikal dönüşümlere ve yeniliklere eğilimli kişiler, bu yaklaşımı çok daha kolay bir şekilde benimsemiştir. Tasarım odaklı düşünme kavramı, günümüzde özellikle de iş dünyasında problemleri çözmek, yaratıcı ve inovatif çözümler üretmek noktasında karşımıza çıkar. 

Bu anlayış, Apple’dan Google’a dünyanın en büyük markaları tarafından benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Design Thinking olarak da bilinen tasarım odaklı düşünme, kullanıcı deneyimlerini merkezine alır ve kullanıcı sorunlarına bu sayede çok daha kolay şekilde çözüm üretir. Küçük ve orta ölçekli şirketler de dahil olmak üzere pek çok işletme bugün kendi bünyelerinde bir Design Thinking kültürü oluşturmaya gayret ediyor. Peki tasarım odaklı düşünme tam olarak neyi ifade ediyor ve günümüzde bu denli popüler olmasının temel nedenleri ne? Gelin bu sorulara birlikte yanıtlar arayalım.

TASARIM DÜŞÜNCESİ NEDİR?

Tasarım odaklı düşünme, oldukça pratik ve tümüyle sorunları çözüme kavuşturmaya endeksli bir yaklaşımı ifade eder. Büyük oranda tasarımcıların tercih ettikleri metotları referans alır ve oldukça benzer süreçleri takip eder. İsminin “Tasarım Düşüncesi” ya da “Tasarım Odaklı Düşünme” olmasının nedeni budur. Aslında bu yaklaşım herhangi bir alanda bağımsız bir şekilde uygulanabilir. Bu bağlamda, spesifik bir tasarımın olması gerekli değildir. Burada önemli olan düşüncenin temel ilkelerini ve aşamalarını doğru bir şekilde kavrayabilmektir. 

Tasarım odaklı düşünme, kullanıcı merkezli olmakla beraber insana dair ihtiyaçları analiz eder ve bu doğrultuda etkili çözümler bulmaya çalışır. Design Thinking anlayışında daimi bir yineleme söz konusudur. Tasarım odaklı düşünme süreçlerinde ürün ya da hizmetler, gelen geri bildirimler neticesinde yenilenir.  

Design Thinking Test etme veya yeni kavramları, yeni fikirleri uygulama konusunda oldukça esnektir. İnsanı/kullanıcıyı merkeze almak suretiyle fayda devşirmeye çalışan yaklaşımın uygulanabilir ve verimli oluşu, onun en cazip yönleri arasında kabul görür. Design Thinking hem bir ideolojiyi hem de belli bir süreci ifade eder. 

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNMENİN İLKELERİ VE AŞAMALARI NELERDİR?

İnovasyon yaratma ve iş odaklı ihtiyaçlara çözümler getirme noktasında oldukça etkili bir anlayış olan Design Thinking’in temel olarak dört ilkesinden söz etmek mümkündür:

-İnsan kuralı

-Belirsizlik kuralı

-Yeniden tasarlama kuralı

-Somutluk kuralı

Yukarıdaki bu dört temel ilkeye dayalı olan Design Thinking yaklaşımını somut olarak uygulamak adına bazı aşamalara ihtiyaç vardır. Bu aşamalara kısa kısa göz atalım:

1.AŞAMA: EMPATİ KURMA

Tasarım odaklı düşünmenin ilk aşaması empati kurma becerisidir. Bu aşamada kullanıcının tanınması ve taleplerinin, ihtiyaçlarının anlaşılması hedeflenir.

2.AŞAMA: TANIMLAMA

İkinci aşama olan tanımlama aşamasında yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bulguları ifade eder. Kullanıcı nasıl zorluklarla karşılaşıyor? Çalışma ekibiniz neler gözlemledi? Çözülmesi gereken problemler neler? Tüm bu sorular analitik bir çerçevede şekillenmeye başlar.

3.AŞAMA: FİKİR

Artık çözümler üzerinde kafa yorma vakti geldi. Sürecin bu üçüncü aşamasında yaratıcılık ön plana çıkar ve yeni fikirler oluşur. Tasarımcılar süreç boyunca yeni açılar bulmaya ve geliştirmeye çalışır. Beyin fırtınası yöntemlerinden zihin haritasına kadar ekip olarak pek çok teknikten yararlanılabilir.

4.AŞAMA: PROTOTİP

Tasarım odaklı düşünme yaklaşımının dördüncü aşaması, tümüyle deneyler yapmak ya da elde edilen fikirleri pratiğe dönüştürme üzerine kuruludur. Tüm çözüm önerileri bu süreçte çeşitli testlere tabi tutulur. Önerilen çözüm önerilerinin ne şekilde çalıştığı analiz edilir.

5.AŞAMA: TEST

Design Thinking sürecinin son halkası olan test aşamasının olası sonuçları, sorunların yeniden tanımlanmasına olanak sağlayacaktır. Test aşaması, çözüm aşaması olarak da geçebilmektedir.

İŞYERİNDE DESİGN THİNKİNG’İN FAYDALARI NELERDİR?

Design Thinking yaklaşımının bugün özellikle iş dünyasında ciddi bir popülerlik kazandığına yukarıda vurgu yapmıştık. Tasarım odaklı düşünmenin eğitim,  sosyal ya da ekonomik düzeyde bir işletmeye sağladığı pek çok somut fayda söz konusudur. Tasarım düşüncesi her şeyden önce pek çok şeye karşı bakış açımızı şekillendirir. 

Geleneksel anlamda sürekli tekrar eden testler yerine alternatif çözümlere teşvik edilir.  Yeni yolların bulunması veya yeni çözümlerin keşfedilmesi, bu yaklaşımın önemli faydaları arasındadır. Design Thinking işletmenize ciddi bir “iş değeri” kazandırır. Tasarlanan ürünlerin bütçenize veya müşterilerin beklentilere uygun olup olmadığını öngörür. 

Öte yandan tasarım odaklı düşünme, pazara suma sürelerini ciddi anlamda kısaltır. Maliyet tasarrufu sağlar ve müşteri sadakatini artırır. Ayrıca yenilikleri teşvik eder ve bunun işletme çapında sağlıklı bir şekilde uygulanmasına zemin hazırlar. 

Design Thinking yaklaşımından somut bir biçimde faydalanmak adına Makers Consulting ekibinden profesyonel bir destek talep edebilirsiniz : [email protected]

İlgili Yazılar