İletişim
TR EN

Design Sprint Nedir, Nasıl Kullanılır?

Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Ocak 10,2023 4 dakika okuma süresi

Fikir ne kadar dâhiyane, fikir sahibi de ne kadar dâhi olursa olsun, üretilen ürünün başarılı olup olmayacağı meçhuldür. Yatırım ne kadar büyükse üretici için risk de o kadar büyüktür; ayrıca söz konusu sadece maddi kayıplar değil, zaman ve iş gücünün boşa harcanmış olmasıdır da. Bu risk sisini büyük oranda dağıtacak olan, üretim sürecini basitleştirilip verimli hâle getiren rüzgâr Design Sprint’tir. Bu yazımızda “Design Sprint Nedir, Nasıl Kullanılır?” sorularını yanıtlayacağız. 

DESIGN SPRİNT NEDİR, NE İŞE YARAR?

Design Sprint, Tasarım Odaklı Düşünme’den (Design Thinking) farklı olarak bir düşünce biçimidir. Kullanıcı deneyimi kültürünün artırılması temel amacıyla Alphabet Inc.’in girişim sermayesi kolu Google Ventures’te (GV) görev alan Jack Knapp ile arkadaşları tarafından geliştirilmiş bir metodolojidir. Yalın Girişim ile İş Modeli Kanvası’nın temelini oluşturduğu Design Sprint kullanılarak üretim süreci çok kısa sürede (4-5) ve yüksek başarıyla sonlandırılabilir. 

Her alanda kullanılabilen bu metodoloji, sorunların üstesinden gelmek, problemleri çözüme kavuşturmak veya kritik iş kararları almak amaçlarına ulaşılmasına hizmet eder. Bunu yaparken tasarım, prototip ve test etmeden yararlanır. Ekipçe yürütülür ve süreçte vizyon ile hedef bellidir. 

Design Sprint metodolojisinin öne çıkan en önemli özelliği, az bir yatırımla fikirlerin hızlıca hayata geçirilmesini sağlaması ve sonuçların erkenden test edilmesini sağlamasıdır. 

Design Sprint süreci adım adım ilerler. Yöntemin hedefe göre seçilmesi gerekmekte bu doğrultuda Sprint’lerin günleri planlanmalıdır. 

Understand (anlama), define (tanımlama), sketch (eskiz), decide (karar verme), prototype (prototip oluşturma) ve validate (doğrulama), Design Sprint sürecinin aşamalarıdır. 

Design Sprint’in mantığına göre bir araya getirilmiş azami 8 kişinin sadece bu işe odaklanması gerekir. Prototip ve test etme aşamalarında (Design Sprint’in adımlarıyla ilgili kaleme alacağımız yazıda detaylı bir şekilde açıklayacağız.) görevli olmayanların çalışmadan çıkarılması mümkündür. Peki, ekip kimlerden oluşur? Bu sorunun tek bir yanıtı yoktur. Ortaya konmak istenen ürünün özelliklerine göre ekip üyelerinin de uzmanlık alanları değişkenlik gösterir. Bununla birlikte tasarımcı, mühendis, satış ve pazarlama bölümü üyesi ve CEO genellikle Design Sprint’te bir takım olarak çalışanlardır. Ekipte bir yönetici ile karar vericiye ihtiyaç vardır. Sırasıyla İngilizcede facilitator ve decider olarak geçen bu kişiler, yönetimden ve son kararı vermekten sorumludur. 

DESIGN SPRİNT NASIL KULLANILIR?

Design Sprint bir ekip çalışması olsa da tüm üyeler yalnız çalışır. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse çözüm önerilerini sunmak, fikir üretmek vb. noktalarda üyeler özgürdür; bireysel davranır. Bu da -statüsü fark etmeksizin- herkesin fikirleri ile düşüncelerinin eşitlik ilkesine bağlı olarak değerlendirilmesine olanak sunar. 

Design Sprint’te ekip üyelerinden eldeki konuya uygun, geliştirilebilir ve zaman kaybı yaşatmadan test edilebilir özellikte çözümler bulması beklenir; yaratıcılık yönünden sınırları zorlayacak öneriler değil. Dolayısıyla anılan özelliklerdeki her fikir, yaratıcılığına bakılmaksızın Design Sprint için oldukça değerlidir. 

Design Sprint’in nasıl kullanıldığına dair bahsetmeye değer bir diğer durum da sözden çok çizimin konuşuyor olduğudur. Çizim yapmanın önemi, ekibin daha doğru bir yolda ilerlemesini sağlamasıdır. Zira her fikir ya da her düşünce net bir şekilde sözlü olarak alıcısına %100 olarak aktarılamaz ve iletişimdeki kayıp, yanlış anlaşılmalara ya da tartışmalara yol açabilir. Dolayısıyla çizim yeteneğinin olmadığını düşünenlerin dahi çok basit çizimlerle aklından geçenleri somutlaştırması önem taşır. 

Design Sprint’te tartışma ortamının doğmaması -ki bu zamanın boşa harcanmasına da yol açacaktır-adına diyalog kurulmaması veya kurulan diyaloğun kısa tutulması önemlidir. 

DESIGN SPRINT, ZAMAN YÖNETİMİ

Design Sprint, zaman yönetiminin doğru bir şekilde yapıldığı bir metodolojidir. Burada, süreç öncesi detaylı plan yapma gibi zaman kayıplarına mahal verecek eylemler, harekete geçmeyi engelleyen prosedürler yoktur. Kısa bir hazırlık evresi ve adım adım ilerlemek sonuca başarıyla ulaşmak için yeterlidir. Design Sprint’te başlama ve bitiş zamanı ile izlenmesi gereken yol bellidir. Yoldan sapmalar söz konusu olduğunda da facilitator ve decider görevlerinin başındadır. Bu yönüyle Design Sprint, geleneksel yöntemlerden ayrılarak sürecin hem başlatılma hem de yürütülme süresinin kısaltıldığı bir yöntem olarak öne çıkar. 

Design Sprint’e dair teorik bilgiler başlangıçta karmaşık görünebilir ancak pratikte süreç, başladığı andan itibaren kolayca devam eder ve bir sonuca ulaşır. Burada önemli olan, aşamaları bir bir uygulamak ve program dışına çıkmamaktır.

İlgili Yazılar