İletişim
TR EN

Çalışan Deneyimi (EX) Nedir?

Deneyimi Yeniden Tasarlayın

Ocak 10,2023 5 dakika okuma süresi

Günümüzde kurumsal bir işletmenin Çalışan Deneyimi konusunda yetkinleşmesi adına çalışan yaşam döngüsünün tüm safhalarında personellerini dinlemesi ve bununla da yetinmeyip bireyselleştirilmiş deneyimler yaratması şarttır. Employee Experience (EX) olarak da bilinen Çalışan Deneyimi, son dönemde şirketlerin bilhassa da İnsan Kaynakları departmanlarında öncelikli gündemlerden biri olarak öne çıkıyor. EX, en total ifadeyle işveren ve çalışan arasında oluşan maddi/manevi değerlerin bütünü olarak yorumlanabilir. Sanılanın aksine Çalışan Deneyimi, işe alım süreçlerindeki mülakatlar ile beraber başlar. Bu aşamadan işe alıma ve en nihayetinde de işi bıraktığınız noktaya dek deneyimlediğiniz/ürettiğiniz her şey, Çalışan Deneyimi kapsamında ele alınır.

ÇALIŞAN DENEYİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Bir işletme için çalışan, şirket misyonu çerçevesinde belirlenen ana hedeflere ulaşmada ana belirleyendir. Dolayısıyla pozitif bir Çalışan Deneyimi, çok daha verimli bir performansın oluşmasına ya da olumlu bir çalışma ortamının yaratılmasına doğrudan katkı sunar. Yöneticiler, çalışanların performansını, sağlığını ve mutluluğunu süreç boyunca yüksek düzeyde tutmak zorundadır. Çalışan Deneyimi konusunda gerekli bilince sahip olan işletmeler, bunu Müşteri Deneyimi ile entegre etmeyi başarıyor. Çalışan Deneyimi, iyi bir Müşteri Deneyimi için ön koşul olarak görülmektedir.

Ölçüm yöntemleri, uygulama tarzı ve yarattığı sonuçlar bakımından her iki kavram arasında net benzerlikler yakalamak mümkündür. Günümüzde şirket ve çalışan kültürlerinde çok ciddi dönüşümler söz konusudur. Bu değişen kültürün doğal bir sonucu olarak şirketler artık çalışanlarını da potansiyel bir müşteri olarak görmektedir. Dolayısıyla şirketler için Çalışan Deneyimi, müşteri memnuniyetini sağlamada bir ölçüt olarak görülebiliyor. Çalışanların sunmuş olduğu hizmetin niteliği sayesinde ürün ya da hizmetler konusunda olumlu geri bildirimler alınmasını sağlar. Yani bir anlamda kusursuza yakın bir Müşteri Deneyimi elde etmek isteyen şirketler, öncelikli olarak Employee Experience için doğru yaklaşımlar sergilemek durumundadır.

DÜZENLİ ÖLÇÜMLEME YAPMAK ÖNEMLİ

Çalışan deneyiminde en iyi kurumlara ulaşmak için Great Place to Work’un hazırladıklarından biri olan World’s Best Workplaces listesi  ve Glasdoor’un düzenlediği Best Place to Work listelerinden faydalanabiliriz. En itibarlı çalışan deneyimi listelerinde bulunan Adobe, Hilton, Apple ya da Google gibi dev şirketlerin yakaladığı eşsiz Müşteri Deneyimi, çok büyük ölçüde çalışanlarının yarattığı bir başarıdır. Çalışan Deneyimi konusunda sadece insan kaynakları değil, tüm yöneticilerin sorumlulukları vardır. Çalışanların tüm önemli etkileşimlerinden sonra istikrarlı ve güvenilir ölçümlemelerin yapılması gerekir. Hem dönemsel olarak gerçekleştirilen düzenli anketler hem de olay/durum bazlı anketler, tüm bu süreçlerde aktif şekilde rol oynar. Bu durum ve olaylara; istifa, terfi ya da görev değişimi örnek olarak verilebilir.

Anketlerde çoğunlukla kapalı ve açık uçlu olarak ifade edilen sorular birlikte tercih edilir. Yemekten sağlığa, iletişimden ulaşıma pek çok konu değerlendirme kapsamına alınabilir. Çalışan Deneyimi kavramının temelinde “Mutlu çalışan, mutlu müşteriler anlamına gelir” düşüncesi yer alır.  Çalışan Deneyimi’nin temel ilkeleri arasında basitleştirilen İK etkileşimleri, çalışanlarla açık iletişim, ölçülebilir deneyim, insan odaklı tasarım, iş akışında bilgi paylaşımı ve yapay zekâdan yararlanmak gibi unsurlar yer alır.

ÇALIŞAN DENEYİMİ AŞAMALARI

Bir çalışan için süreç boyunca öğrendiği teknik bir konu, tanık olduğu en ufak bir durum, söz konusu deneyimi inşa eder. Bir şirketin bu konuda yetkin hale gelmesi adına çalışan yaşam döngüsünün her noktasında personelleri dinlemeli ve onlar adına neyin önemli olduğunu doğru kavramalıdır. Bu durum, kişiselleştirilmiş deneyimler yaratılmasına da kapılar açacaktır. İş performansının bir bakıma temellerini oluşturan Employee Experience, operasyonel performansa direkt katkı sunar.

Bilindiği üzere günümüzde para, bir çalışan için tek başına yeterli bir motivasyon kaynağı değildir. Rekabet avantajı sağlamak isteyen kurumların Employee Experience’e odaklanması ve bunu bir şirket kültürü içinde entegre etmesi önemlidir. Peki Çalışan Deneyimi kavramının temel aşamaları nelerdir? Gelin bu 5 aşamaya yakından göz atalım.

-Çalışan Deneyimi’nde ilk aşama “işe alım” olarak bilinir. Yeni bir adayın işe alınmasını sağlayan bütün adımlar, söz konusu aşamanın bir parçasıdır. Teklifin kabul edilme düzeyi, teklifin niteliği, adaylar tarafından karşılanma biçimi kriter olarak ele alınır. Çalışan adaylarının mülakat sürecinizden memnun kalması ve teklifinize ilgi göstermesi, verdiğinizle güvenle doğru orantılıdır.

-Bir sonraki aşama ise “ilk katılım” aşamasıdır. Etkili ve doğru bir şekilde yönetilmiş “ilk katılım” süreci, çalışanın ilk dönemde adapte olmasını kolaylaştırır. Bu kırılgan ve hassas süreç, çalışanlar için her zaman ciddi engellerle doludur. Çalışanın yeni iş için duyduğu coşku ve aidiyet, performansının da teminatıdır.

-Gelişim aşamasında ise çalışanlar artık belli spesifik alanlarda yetkinleşmeye başlar. Rolü kapsamında gelişir ve üretkenliği artar. Bu aşamada çalışanlarınızın terfi konusundaki beklentilerini ölçmeniz gerekebilir.

-İşletmeye artık her anlamda entegre olmuş çalışanların orada kalmaya devam etmeleri çok önemlidir. İşletmeler için çalışanların sürekli değiştiği bir organizasyon hem marka imajı hem de maliyet açısından berbat bir tablo yaratır. Dolayısıyla şirketler, gelişimlerine katkı sunan çalışanları elde tutacak etkili stratejiler geliştirmelidir.

Çalışanlar farklı gerekçelerle bir gün işinizden ayrılabilir. Örneğin emekli olabilir ya da farklı bir işe geçiş yapabilir. İşletmenizden ayrılan her çalışan, Çalışan Deneyimi’ni iyileştirme noktasında size bir fırsat sunar. Dolayısıyla bu kişilerin olabildiğince açık sözlü olmalarına ve işten ayrılmalarına neden olan gerekçeleri net şekilde açıklamalarına alan yaratın.

İlgili Yazılar