İletişim
TR EN

Çalışan Değer Önermesi(Employee Value Proposition) Nedir ?

Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Ocak 10,2023 4 dakika okuma süresi

Günümüzde kurumsal işletmeler, tüm yeniliklere rağmen “insan” faktörünün odak noktada yer alabildiği çalışma prensiplerini daha çok benimsiyorlar. Bu noktada özellikle nitelikli çalışanlarının işlerinden maksimum düzeyde memnun olması adına benzersiz bir değer oluşturmaya çalışıyorlar. Daha da önemlisi, oluşturdukları bu değer önermesini, şirket kültürünün kalıcı bir parçası haline getirmek istiyorlar. “Çalışan” olgusunu merkeze alan bir organizasyon anlayışı, bugünkü rekabet düzeninin olmazsa olmaz koşulları arasında kabul edilir. Rekabet artık sadece hedef kitleye yönelik olarak değil, bizzat yetenekli personel havuzuna yönelik olarak da gerçekleşir. Şirketlerin böyle düşünmelerinin temel sebebi, Çalışan Değer Önermesi (Employee Value Proposition) ile beraber zaman, maliyet ve verimlilik açısından daha cazip sonuçlar elde edilebilmesidir.

Blog içeriğimizde; insan faktörünü merkeze alan ve şirket kültürü açısından oldukça kilit bir rol oynayan Employee Value Proposition kavramına eğileceğiz. Türkçe karşılığı “Çalışan Değer Önermesi” olan EVP’nin şirketler için ne anlama geldiğini işleyeceğiz.

ÇALIŞAN DEĞER ÖNERMESİ (EMPLOYE VALUE PROPOSITION) KAVRAMI

Bugünün rekabet koşullarında şirketler, çalışan bağlılığı ile çok daha fazla ön plana çıkacaklarını keşfetmiş ve bu alanda çalışmalar yürütmeye başlamıştır. EVP konusunda kendini geliştirmeye önem veren şirketler, yetenekli çalışanları bünyelerinde çalıştırırken; öte yandan da şirket kültürüne gerçek anlamda bağlı ve aidiyet duygusu yüksek çalışanlarının sayısını arttırabiliyor. EVP, çalışan adaylarına yönelik olarak hazırlanan önemli bir vitrin niteliğindedir. Çalışan Değer Önermesi, her anlamda yetenekli personel adayları için şirketi bir Great Place to Work adayına dönüştürmelidir.

EVP’nin öncelikli amacı, bir yandan şirkete fayda sağlarken, diğer yandan da personellerin gururla, yüksek motivasyonla çalışmalarına neden olacak bir kültürü inşa etmektir. Çalışanın becerisi, yeteneği ve deneyimini geliştirerek şirket adına daha yüksek fayda ve itibar sağlamak adına yapılan çalışmalar, EVP kavramı içerisine girer. Bu şekilde hem şirkette çalışanların bağlılığı artırılır hem de şirket dışında yer alan yetenekli adaylar şirket bünyesine dahil edilmeye çalışılır.

EVP NASIL OLUŞTURULMALI?

Güçlü bir EVP oluşturabilmek için gerek çalışanlarınızın gerek de çalışan adaylarınızın markanızı ve çalışma kültürünüzü tam anlamıyla anlamaları gerekir. Aynı zamanda çalışanlarınızın sizin adınıza neden mesai harcadıklarını, çalışan adaylarınızın ise sizinle neden çalışmak isteyebileceklerini kapsamlı bir şekilde analiz etmelisiniz. Bunun için şirketinizin kendi çalışma kültüründe neleri öncelikli gördüğünü belirlemeniz gerekir. EVP değerlerini ölçmek adına odak grupları, anketler ve röportajlar oluşturulabilir. Bu değerlendirmeleri yaparken sadece aktif çalışanlarınızdan veya çalışan adaylarınızdan değil, aynı zamanda işten ayrılmış olan çalışanlarınızdan da görüş almanız, ilerleyebilmeniz adına çok önemlidir.

Markanızın EVP oluşturup geliştirebilmesi için bilinen öğeleri 5 madde altında aktaralım:

1-Tazminat ve yan haklar, bu maddelerin başında gelir. Çalışanlarınız için emeklerinin karşılığında aldığı ücretten memnuniyet duymak her zaman belirleyicidir. Bunun yanı sıra ikramiye ve ek ödül gibi ücretlerinizin iyi olması, çalışanlar açısından kritiktir. Adil ve performansa dayalı ücretlendirmede iyi olmanız beklenir. Tüm çalışanlarınız için ücret, tazminat ve yan haklar, aynı öneme sahip olamayabilir ancak temel haklarını hakkaniyetli bir biçimde alması bir çalışan için genellikle çok önemlidir.

2-Çalışanların iş ve özel yaşam dengesini sağlayabilmek, EVP oluştururken dikkat edilmesi gereken konulardandır. Bu alana çalışanların tatilleri, ücretli izinleri, ücretli doğum izinleri gibi konular dahil edilebilir. Ayrıca esnek çalışma koşulları, uzaktan çalışma imkanları gibi ayrıcalıklar oluşturulabilir. Her şirkette farklı şekilde talepler ve imkanlar olduğundan tek bir iş ve özel yaşam dengesi oluşturan formül olmadığını söylemeliyiz. Çalışanların yaşları ve aile yaşamlarına göre her marka kendi formülünü oluşturup geliştirebilir. Çalışanların kendi özel yaşamlarındaki ihtiyaçlarına göre kişiye özel planlar sunulabilir.

3-Çalışanlarınıza kariyerleri boyunca istikrarlı biçimde çalışabilecekleri bir ortam yaratmak, EVP’nin önemli maddelerindendir. İstikrarlı bir kariyer sürdürmeleri için çalışanlarınıza kendilerini geliştirebilecek imkânlar ve eğitimlere katılması için alan açın.

4-EVP oluşumunu için bir başka gereklilik ise çalışanlar için uygun ve verimli bir alan oluşturulmasıdır. Fiziksel olarak çalışanların özel alanlarının olması veya olumlu bir çalışma ortamının yaratılması, oldukça pozitif bir durum yaratır. Gerekli teknolojik araçlar ve bunların kullanımı, şirket kültürü gibi konuları da elbette bu maddenin içerisine alabiliriz.

5-Kendi yaşamlarımızda olduğu gibi şirket kültüründe de çalışanların saygı beklentileri olduğunu unutmamalıyız. Çalışan Değer Önermesi oluşumunda şirketlerin çalışanlarına saygı duyması, son derece hassas bir gerekliliktir. Şirket kültürü, olumlu gelişen ilişkilerin desteklenmesi üzerine kurulmalıdır. Takım ruhu, büyük ölçüde bu çerçeve üzerine oluşturulmalıdır. Aynı şekilde bu yaklaşım, şirket liderleri ve yönetimi tarafından da desteklenmelidir.

İlgili Yazılar