İletişim
TR EN

Design Thinking ile İşe Alım Sürecinizi Nasıl İyileştirebilirsiniz?

Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Ocak 10,2023 4 dakika okuma süresi

Design Thinking, yani bir başka ifadeyle “Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi” son yıllarda iş dünyasında oldukça yaygın şekilde kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Design Thinking aslında iş dünyasının ötesinde farklı disiplinler için de uygulanabilir bir metodolojidir. Daha geniş alanlara hitap etmesinin temel sebebi, bireylerin veya ekiplerin sınırlarının ötesine geçmesini sağlaması veya daha yaratıcı fikirler bulmalarına öncülük etmesinden kaynaklanır. İş yaşamında ise Design Thinking metodolojisinin özellikle de işe alım süreçleri ve işveren markasını ne ölçüde etkilediğini yazımızda detaylı şekilde inceleyelim.

DESIGN THINKING METODOLOJİSİNİ TANIYALIM

İşe alım süreçleri ile bağlantısını ve işe alım süreçlerini iyileştirmesine geçmeden önce Design Thinking metodolojisinin ne olduğunu kısaca aktaralım. Tasarım Odaklı Düşünme; empati kurma, tanımlama, fikirleştirme, prototip oluşturma ve test etme aşamalarından oluşur. Design Thinking yaklaşımında, insanı odak noktaya koyarak üretim yapılması hedeflenir. Üretim anlamında mevcut süreçlerde farklılıklar yaratmak ve  iş süreçlerini kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ya da bu değişimleri test etmek, tasarım odaklı düşünmenin süreçlerine dahildir. Çeşitli eğitimlerle Design Thinking yöntemi öğrenilebilmektedir. Ancak projelerde uygulanırken eğitim bir başlangıç sağlar. Eğitim sırasında ve sonrasında, küçük başlangıçlara verilen odak ile gittikçe büyür. Odağın sağlanması, Tasarım Odaklı Düşünme yöntemine sürdürebilirliği sağlar.

DESIGN THINKING METODOLOJİSİNİN İŞ YAŞAMI İLE BAĞLANTISI

Design Thinking metodolojisinin işe alım ve insan kaynakları ile bağlantısı olmadığı yönünde bir inanış olsa da bunun yanlış bir düşünce olduğunu söyleyerek başlayalım. İş süreçlerinde müşteri ihtiyaçlarına göre yaratıcı çözümler bulma, var olan imkânlarla uygulanabilir yöntemler düşünme konusunda kullanılabilen bir metodolojidir. Hatta müşterilerin ihtiyaçları veya isteklerine göre geliştirmede Design Thinking spesifik bir konuma sahiptir.

İnsan kaynakları için ise iş süreçlerinin monotonlaşmaması ve yapılan işleri özgün kılmak gibi durumlar önemli olduğundan Tasarım Odaklı Düşünme bu departmanı da oldukça ilgilendirmektedir. Bir anlamda insan kaynakları için çalışanları da birer müşteri gibi görüp onlara anlamlı deneyimler kazandırılması görevi vardır. Şirketler için ise Design Thinking, ekiplerin problem çözme becerilerini, insan odaklı düşünebilmelerini, inovatif düşünebilen ve süreçlerle öğrenen bir işletme yapması bakımından bağlantılıdır.

İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE DESIGN THINKING NASIL BİR İYİLEŞTİRME SAĞLAR?

Şirketlerde insan kaynakları alanında Tasarım Odaklı Düşünme yöntemi en faydalı biçimde kullanılabilecek yöntemlerden biri durumundadır. İş süreçlerinde insanı odak noktasına aldığı ve daha bütünsel bir yaklaşım içerdiği için insan kaynakları yönetiminde sıklıkla ihtiyaç duyulan bir metodolojidir.

Bu süreçte işletmeler çalışanları birer müşteri olarak düşünme yaklaşımına sahiptirler. Dolaysıyla çalışmalarını, tıpkı müşterilerinde olduğu gibi iyi bir deneyim yaşatma üzerine temellendirirler. Bu anlamda çalışanların yaratıcı düşünme ve kendilerini keşfetme çabalarını destekleme, ihtiyaçlarına göre çözümleri bulmak da bu yaklaşımın bir parçasıdır.

İşe alım sürecinde de çalışan adaylarının isteklerini ve ihtiyaçlarını anlamak gerekmektedir. İnsan kaynaklarının işe alım sürecinde Design Thinking’e başvurdukları nokta, tam olarak bu alanda yeni çalışanların ihtiyaçlarını anlayıp onlara çözüm önerileri sunma aşamasında etkin rol oynar. Böylelikle işe alım süreçlerinde çalışanların sürekliliğinin de arttırılması hedeflenir. Yani yeni çalışanın kurum içindeki ilişkileri güçlendirilip, öğrenmeye karşı motivasyonu arttırmaya yönelik çalışılır. Tüm bunlar; yeni işe başlayacak adaylar için yol haritalarını belirleme, sorunlarına karşın çözüm yolları bulma ve onların sorunlarına veya iş süreçlerine yeni yaklaşımlar getirmek açısından oldukça önemlidir.

Adayların işe alım süreçlerinde şirketler ve insan kaynakları tarafından benimsen Design Thinking yöntemi, çalışanların şirkete bağlılığı ve memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan işe alım sürecindeki yeni çalışan adayına iyi ve bilinçli yaklaşım, şirket adına pozitif bir etki yaratır.

Design Thinking metodolojisinin işe alım süreçlerinde olumlu etkiler yarattığının farkına varan yöneticiler veya liderler, bu yaklaşımı günümüzde artık bir rehber niteliğinde görmektedirler. İşe alınan çalışana iyi bir deneyim yaşatmak, çalışan ile şirket arasında etkili bir iletişim sağlamak, kurumun elindeki imkanlarla çözüm yaratmak gibi konularda söz konusu metodun gerektirdiği tüm yaklaşımlar detaylıca uygulanır. Tasarım Odaklı düşünme, işe alım süreçlerinde insanları nelerin motive ettiğini, işe alınan adayların nelere değer verdiklerini kapsamlı olarak ele alır.

İlgili Yazılar