İletişim
TR EN

İnovasyon Nedir, Neden Önemlidir ?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün

Aralık 28,2022 5 dakika okuma süresi

Son yıllarda “inovasyon” kelimesini özellikle de iş dünyasında daha yoğun şekilde duymaya başladık. Latince kökenli bu kavram, aslında “innovation” olarak İngilizceleşmiş, ardından da Türkçeye tam olarak “yenileşim” olarak kazandırılmıştır. Her ne kadar inovasyon kelimesi günlük yaşamda “yenileşim” olarak pek kullanılmasa da en azından Türkçe karşılığı, konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar adına güzel bir ipucu niteliğindedir. Eğer hala inovasyon ve türleri ile ilgili bilgi sahibi değilseniz veya şirketinizin pek çok aşamasında inovatif yaklaşımlardan aktif şekilde yararlanmak istiyorsanız, tam olarak doğru yerdesiniz! Haydi başlayalım!

İNOVASYONU ANLAYALIM

Yukarıda da aktardığımız üzere “yenileşim” olarak dilimize çevrilmiş olan kavramın neleri kapsadığını doğru algılamalıyız. Kavramda kast edilen yenileşim, aslında değişen koşullara ayak uydurabilmek için geliştirilen yeni yöntemleri ifade etmektedir. Bu koşullar; toplumsal, kültürel veya yönetimsel olarak aktarılmaktadır. Değişen dünyada bu kadar sık inovasyon kelimesini duymamız, elbette yeni koşullara uyum sağlamanın bir gerekliliği olarak okunmalıdır. Ancak bu noktada her yeniliği, inovasyon kavramı altında ele alamayız. Bir yeniliğin inovasyon sayılabilmesi için katma değer üretmesi gerekir. Sadece katma değer üretmekle kalmayıp, başta da belirttiğimiz üzere ekonomik ve sosyal açıdan fayda sağlamalıdır.

Yani günümüzdeki sert rekabet koşullarında şirketler için inovasyon; ürün, hizmet ve üretim yöntemlerini devamlı olarak yenilemelidir. Yenilenme veya iyileştirme ticari olarak da gelir elde edecek süreçleri kapsamalıdır. İnovasyon aynı zamanda sürekli olarak devam etmelidir. Geliştirilen fikirlerden getirilerine göre yeni fikirler ve onların getireceği değerler şeklinde sürekli yenilenir. İşte tam olarak bu biçimde işleyen bir sürece inovasyon denir.

İNOVASYON TÜRLERİ

Şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından kilit bir rol oynayan inovasyon, rekabet avantajı sağlamak adına da her daim gereklidir. İnovasyonun bir şirket politikası ve duruşu haline gelmesi, bunun bir kültüre dönüşmesi çok önemli bir detaydır. Sadece şirketlerin değil, devletlerin de inovasyondan fayda sağladığı bilinmektedir. Öyle ise birçok tür özelinde inovasyondan söz edebiliriz. Şimdi bu türlere daha yakından bakmaya çalışalım.

ÜRÜN İNOVASYONU

Bir ürünün farklılaştırılmış, yenilenmiş bir şekilde geliştirilmesi veya değişiklikler yapılıp piyasaya sunulmasına “ürün inovasyonu” denir. Ürün inovasyonunda yeni olan organizasyon, endüstri için veya her ikisinin birleşimi için yeni olmasıdır. Yani ürünün teknik alt yapısı, ürünün yapımında kullanılan malzemelerde, programlanmasında veya kullanım şeklinde yapılan değişimler veya gelişmeler, ürün inovasyonunun temel unsurları arasındadır. Bu anlayış, günümüzde üretimin temel stratejisi olarak görülmektedir. Özetle bir ürünü inovosyonu için hem ürünün kalite anlamında iyileştirilmesi hem de yeni özellikler içermesi gereklidir.

SÜREÇ İNOVASYONU

Ürün veya hizmet ile ilgili yeni bir yöntem geliştirilmesi veya hâlihazırda olan yönetimin iyileştirilmesine “süreç inovasyonu” denir. Süreç inovasyonunda belirtilen, aslında üretim süreçleridir. Ürün üzerinde direkt etkisi yoktur. Üretim sürecinde maliyetleri düşürürken genel olarak verimliliği arttırmak için kullanılır. Süreç inovasyonu, üretim sürecinde önemli bir katkı sağlar. Müşteri memnuniyetini arttırırken diğer yandan da yeni ürünler üretmeye yöneltir. Elbette süreç inovasyonunun, tek başına kullanılması zorunlu değildir. Ürün ve süreç inovasyonları birlikte de verimli şekilde kullanılabilirler. Şirketin ya da markanın geliştirmek istediği yönü ile alakalı olarak hem hizmet geliştirmek isteyebilir hem de ticari faaliyet yöntemlerini geliştirmek isteyebilir.

PAZARLAMA İNOVASYONU

Pazarlama inovasyonu, pazarlama yöntemi ve pazarlama kanallarının yenilenmesi, geliştirilmesi ile oluşturulur. Pazarlama açısından yenilenmesi gerekenler ürünlerin ambalajları, boyutları gibi değişim ve yenilik gerektiren konular olabilir. Yani ürünün dış yapısında yapılacak yeniliklerle alakalı kısım pazarlama inovasyonunu kavramının içine girer. Bir üründe pazarlama inovasyonu yapılıyor denilebilmesi için muhakkak eski pazarlama yönteminin geride bırakılması gerekir.

ORGANİZASYONEL İNOVASYON

“Organizasyonel inovasyon” isminden de anlaşılacağı gibi süreçlerin iyileştilirip dönüştürülmesi ile ortaya çıkarılır. Burada süreç ve yönetimde olacak yenilikler, tüm organizasyonu etkiler. Eğer organizasyonel inovasyon bir şirkette uygulanıyorsa, şirketin tüm kademelerine nüfus edebilmesi belirli bir süreç gerektirir. Şirketin organizasyonel yapısını değiştirmek ve gelen yeniliklere adapte olunabilme süreleri değişkenlik gösterebilir. Günümüzde organizasyonel inovasyon, şirketlerin ön plana çıkabilmeleri için oldukça önem kazanmıştır. Bu açıdan inovosyon kavramının temel taşlarından biri olduğunu özellikle vurgulamamız gerekecektir.

SOSYAL İNOVASYON

Sosyal inovasyon, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler getirmeyi amaçlayan bir inovasyon türüdür. Toplumsal sorunlara karşı genel olarak farklı ve ezber bozan yaklaşımlar getirir. Ayrıca bu yaklaşımları birer girişime de dönüştürür. Yani toplumun refahı için sosyal sorunlarına çözüm bulmayı arzular. Bunlar ekonomik ve kültürel sorunlara çözümler olabileceği gibi toplum psikolojisini etkileyen sorunlar da olabilmektedir. Toplumun tüm bu saydığımız açılardan sürdürülebilir faydalar sağlaması için ürün ve hizmetler geliştirir. Var olan eski çözümlerden daha iyi ve uygulanabilir çözümlere yerini bırakması istenir.

Siz de inovasyon ve inovasyon türlerini kendi girişiminiz bünyesinde uygulamak istiyorsanız, Makers Consulting ekibinden profesyonel düzeyde destek alabilirsiniz. İnovasyonla ilgili her konuda iletişim adreslerimizden bize ulaşabilir, online/offline Akademi eğitimlerimize katılabilirsiniz : [email protected]

İlgili Yazılar