İletişim
TR EN

Tasarım Odaklı Düşünme İle Yenilikçi bir Kurum Olmak.

Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Ocak 10,2023 4 dakika okuma süresi

“Tasarım odaklı düşünme” denildiği zaman pek çok kişinin aklına öncelikli olarak grafik tasarım ya da endüstriyel tasarım benzeri süreçler gelebiliyor. Oysa tasarım odaklı düşünmek, belli bir alana özgü olmamakla beraber yaşamın hemen her alanında karşılık bulur. Süreçlerin tam anlamıyla bir tasarımcı mantığıyla oluşturulması ve çözümlerin kreatif fikirlere yaslanması, bu benzetmenin temel nedeni olarak düşünülebilir. 

Tasarım odaklı düşünme ya da bir başka deyişle design thinking’in pek çok sektörde uygulanabilir olması, inovatif bir kurum olmak isteyen işletme ya da kurumların kolayca radarına girmesine neden olmuştur. Yenilikçi bir kurum olmanın anahtar yollarından biri olan tasarım odaklı düşünmeye ve onu var eden aşamalara ilginiz varsa, şu an tam olarak doğru yerdesiniz! O halde, haydi başlayalım!

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME NEDİR?

Kurum ya da markaların büyümelerinde çok kilit bir noktada yer alan design thinking’in sonuç vermesi ve sorunsuz şekilde uygulanması adına, her şeyden önce kavramın doğru bir şekilde anlaşılması gerekir. Pek çok girişimcilik faaliyetinde ön planda olan tasarım odaklı düşünmenin temelinde çözüme odaklanma ve yoğunlaşma gibi kavramlar yer alır. Bu anlayışta tüm sorunlar, yenilikçi yaklaşımların ışığında çözüme kavuşur. Her çözüm süreci, sizin yeni yöntemleri tasarlamanıza olanak yaratır. 

Bugün dünyanın en nitelikli üniversitelerinden en prestijli şirketlerine kadar pek çok kurum ya da kuruluş söz konusu anlayışı benimseye başlamıştır. İş yaşamında yeni perspektiflerin doğmasına kolayca olanak sağlayan design thinking, kurumların çözüm yolunda karşılaştıkları her türlü problemi yenilikçi yaklaşımlarla neticelendirir. Çözüm için oluşturulan tüm bu hamleler, yeni yöntemlerin tasarlanmasına da imkân sunar. Günümüzde Samsung’tan Apple’a kadar çok sayıda büyük şirket, uzun süredir tasarım odaklı düşünme stratejilerini benimsiyor. Bugün çok daha iyi ürün ve hizmetler sunabilmek adına design thinking, olmazsa olmaz bir yaklaşım olarak kabul görmeye başlamıştır.

Tasarım odaklı düşünmeyi esasen bir tür metodoloji olarak ele almak doğru olacaktır. Bir başka deyişle design thinking; problemlerin yeniden tanınmasını amaçlar ve bunu yaparken alışılagelmiş yöntemlerin ve bakış açılarının dışına çıkar. Bu yineleme süreci, birey için de kolektif bir yapı için de rahatlıkla uygulanabilir. “Tasarım odaklı düşünme” kavramında geçen “tasarım” sözcüğü görsel bir tasarımdan öte daha çok düşüncenin tasarımına vurgu yapar.

DESİGN THİNKİNG YÖNTEMİNİN İŞ YAŞAMINDAKİ YANSIMALARI

Tasarım odaklı düşünmek, her türlü varsayıma karşı meydan okuma refleksi gösterir. Bu nedenle de sorunlar için iş yaşamında geliştirilmiş geleneksel çözüm kalıplarına karşı ezberleri bozar. Yenilikçi bir yaklaşıma sahip olduğu için kurumların tam olarak bugünün dinamiklerini doğru şekilde anlamasına yardımcı olur. Design thinking tüm çözümlere bireyin penceresinden yaklaşır. 

İş hayatında, örneğin AR-GE çalışmalarında, insan kaynaklarında, finans konularında bu yaklaşım rahatlıkla uygulanabilir. Öte yandan hedef kitlenin sorunlarını doğru şekilde saptamak ve bireyin problemlerini doğru noktadan kavramak da kurumda izlenecek yol açısından belirleyicidir. Kurumun havuzunda bulunan problemlere ya da fikirlere dair öncelikler sunar. Tasarım odaklı düşünmenin işaret ettiği öncelikler, kurumlar için birer fırsata dönüşür. Yenilikçi iş ve teknoloji çözümlerinin doğmasında bugün design thinking kavramının rolü elbette yadsınamaz.

KURUMLAR TASARIM ODAKLI DÜŞÜNMEYİ NERELERDE KULLANABİLİR?

Problemlerin çözümüne yönelik bir olgu olduğu için design thinking, kurumlar için son derece caziptir. Deyim yerindeyse kurumların çığır açmasını sağlayan tasarım odaklı düşünme, belli bir süreci ve istikrarı ifade eder. Bitmeyen bu problem çözme süreci, hem ekonomik hem de sosyal anlamda müthiş yararlar sağlar. 

Kurumlar; inovasyon yönetiminde, kurumsal stratejilerini hayata geçirmede, karmaşık gibi görünen problemlerin çözümünde, pazarlama yöntemlerinde, yeni kuşakların yönetiminde, sürekli iyileştirme stratejilerinde veya sosyal projelerde, tasarım odaklı düşünmenin dinamiklerinden profesyonel düzeyde faydalanabilir. Bunun için de design thinking’in temel aşamalarına hakim olmak oldukça önemlidir. 

Tasarım odaklı düşünmenin temel aşamaları; empati kurmak, tanımlamak, tasarlamak, prototiplemek, test etmek ve değerlendirme yapmaktır. Tüm bu aşamalara dair detaylı bilgiler edinmek ve kurumunuza tasarım odaklı düşünme yaklaşımlarını entegre etmek adına Makers Consulting ekibiyle tanışabilirsiniz!