İletişim
TR EN

Yalın Kanvas Hakkında Merak Edilenler Nelerdir ?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün

Mart 12,2023 4 dakika okuma süresi

Bir startup’ın henüz fikir aşamasındayken belirsizlikler ile sebebi her ne olursa olsun doğacak riskler karşısında takınacağı tutumu bilmesi, olası kayıpların önüne geçerek başarısını garanti altına alabilmesine olanak sunuyor. Bu nedenle daha doğmadan startup’ların bir iş planına sahip olması gerekiyor.

Girişimciler, iş planı yaparken günümüzde hâlen kullanılmakta olsa da İş Modeli Taslağı’ndan ziyade Yalın Kanvas modelini tercih ediliyor. Gelin, hep birlikte Yalın Kanvas’ın ne olduğuna, ne işe yaradığına yakından bakalım:

YALIN KANVAS NEDİR, NE İŞE YARAR?

En genel tanımıyla Yalın Kanvas, iş planının basit bir şekilde hazırlanmasına yarayan bir araç. Startup’lar ile girişimcileri kendine hedef kitlesi olarak belirlemiş ve Yalın Girişimcilik akımı içerisinde önemli bir yer edinmiş olan Yalın Kanvas modelinin temelinde, müşterilerin geliştirilmesi ile problemlerin belirlenerek çözüme kavuşturulması ve riskler ile belirsizliklerin henüz ortaya çıkmadan tespit edilmesi bulunuyor. 

İşle ilintili fikirler ile görüşlerin basit bir şekilde kâğıda aktarılmasını ve kolaylıkla paydaşlara sunulmasını sağlayan Yalın Kanvas modelinin ortaya çıkmasına öncülük eden isimlerden Ash Maurya’ya göre model, girişimci odaklı kalıp olabildiğince aksiyon alınabilir olmaya yarıyor.

Startup’lar için gerçekçi sonuçlara ulaşmak hayati önem taşıyor ve bu nedenle atıl duruma gelecek detaylı bir iş planı yapılmasındansa basit bir iş planı yapılarak gerçeğe ulaşılmaya çalışılması çok daha avantajlı hâle geliyor. Basitliği ile bundan doğan kullanışlılığı ve farklı doneleri bir arada görmeye olanak sunması sayesinde Yalın Kanvas, günümüzde oldukça revaçta.

Yeni girişimlerde bulunmak isteyenler şimdi sıra sizde! Makers Consulting’in “kurumsaldan çıkmak, farklı bir şeyler yapmak” isteğini karşılamak üzere kurguladığı Yalın Kanvas yöntemlerini uyguladığımız Türkiye’de ilk KolektifStartup programımızı inceleyin. 

Örnek bir Yalın Kanvas modelinde:

  • Kilit Ortaklar
  • Kilit Kaynaklar
  • Kilit Etkinlikler
  • Değer Önerileri
  • Müşteri İlişkileri
  • Müşteri Kesitleri
  • Kanallar
  • Maliyet Yapısı
  • Gelir Kaynakları yer alıyor.

Madde başlıklarına, önem sırası gözetmeden kısaca değinelim: 

KİLİT ORTAKLAR

Bu alanda, kilit ortaklar ile tedarikçilerin yanı sıra hangi kilit kaynakların ortaklardan alınacağı, hangi kilit etkinlikleri ortakların gerçekleştireceği belirtilir. Riskler ile belirsizlikleri azaltması, optimizasyon imkânı sunması, tasarruf ettirmesi, kaynaklar ile etkinliklerin elde edilmesine imkân sunması açısından ortaklıklar startup’lar için önemlidir. 

KİLİT KAYNAKLAR

Kilit kaynaklar, insan olabileceği gibi fiziksel, finansal ya da düşünsel olabilir. Bu alanda hangi kilit kaynaklara ihtiyaç duyulduğundan dağıtım kanallarının ne olacağına, gelir akışından müşterilerle kurulacak iletişime farklı noktalara değinilir. 

KİLİT ETKİNLİKLER

Kilit etkinlikler, sorun çözme, üretim ve ağ ya da taban sınıflandırmasına tabi tutulur. Bu alanda da kilit kaynaklarla benzer şekilde, hangi kilit etkinliklere ihtiyaç duyulduğu, dağıtım kanallarının ne olacağı, gelir akışı ile müşterilerle kurulacak iletişim belirtilir.  

DEĞER ÖNERİLERİ

Hedef kitleye, yani müşteriye sağlanacak değerlere, onların hangi problemine çözüm olunmasının amaçlandığına ve hangi ihtiyacının karşılanacağına bu alanda yer verilir. Marka, ulaşılabilirlik, yenilik, özelleştirme, performans, tasarım, fiyat, kullanım kolaylığı ve işi görme, değer önerilerinin özellikleridir. 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Müşteri ilişkileri bölümünde, adlarına değer yaratılan müşterilerin kendileriyle nasıl bir ilişki içinde olunmasını istediğine, belirlenmiş ilişki adımlarından hangilerinin atılabilir olduğuna, yürütülecek ilişkilerin iş modelinin diğer kısımlarıyla ne kadar uyumlu olduğuna ve bu ilişkilerin beraberinde ne kadar mali yük getireceğine değinilir. 

MÜŞTERİ KESİTLERİ (HEDEF MÜŞTERİLER)

Değerlerin kimin için yaratılacağı ile önem sıralamasında en üstte hangi müşteri kitlesinin yer alacağı bu alanda belirtilir. Hedefler, müşteri kesitinin belirlenmesinde kilit rol oynar. Yaş, meslek, cinsiyet gibi unsurları baz alarak müşteri skalasını daraltmak mümkündür.

KANALLAR

Farkındalık oluşturma, müşteri değerlendirmesi, satın alma, dağıtım ve satış sonrası aşamalarda müşteriye hangi kanallar aracılığıyla ulaşılacağı bu sütunda belirtilir. Akıldaki kanalların iş modeliyle ne kadar uyumlu olacağına, hangisinin öne çıkmasının beklendiğine ve ekonomik olacağına, müşteri alışkanlıklarıyla örtüşüp örtüşmeyeceğine de yer verilir. 

MALİYET YAPISI

Maliyet yapısı bölümünde, yapılacak işin maliyet mi değer ağırlıklı mı olacağına değinilir; kilit maliyet noktaları (sabit ve değişken giderler) ile temel kaynaklar ve temel etkinlikler arasında en maliyetli olanlar not edilir. 

GELİR KAYNAKLARI

Bu alana ürün satışı, reklam, komisyon, kullanım ücreti, üyelik aidatı vb. gelir kaynakları ile sabit ve dinamik fiyatlandırmalar yazılır. Hedef kitlenin ne için ve hangi yöntemle ödeme yapacağı ile gelir kaynaklarının toplam gelire bulunacağı katkı da belirtilir.

Makers Consulting olarak Yalın Girişimcilik metodoloji ile Stanford Üniversitesi d.school’un geliştirdiği Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini  birleştirdiğimiz miniHackathon kurgumuzu yenilikçi kurumlarda gerçekleştiriyoruz. Siz de bugün kurumunuz ile deneyimlemek için bize ulaşabilirsiniz.