İletişim
TR EN

Design Sprint Adımları Nelerdir?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün.

Ocak 10,2023 5 dakika okuma süresi
DESIGN SPRINT’İN AŞAMALARI

Design Sprint’te kusursuz bir zaman yönetimi vardır ve bu kusursuzluğun bozulmaması için adımlar, sırasıyla atılmalıdır.

Design Sprint süreci, tipik olarak beş gün sürer. Aşamalar:

-Hazırlık 

-Understand (Anlama), Define (Tanımlama)

-Sketch (Eskiz)

-Decide (Karar Verme)

-Prototype (Prototip Oluşturma) ve Validate’tir (Doğrulama)

HAZIRLIK AŞAMASI

Sprint’ler başlamadan evvel kimi hazırlık çalışmalarının yapılması gerekir. Hazırlık aşaması olarak adlandırılan bu aşamada gelecek diğer beş aşamada üstünde çalışmaya değer bir fikir üretilmelidir. Bu fikir, bir “meydan okuma” olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca, sayısı yediyi geçmeyen, karar verici ve kolaylaştırıcı rollerini üstlenecek kişilerin de içinde bulunduğu bir ekip kurulmalıdır. Süreç boyu ve son gün kullanılacak mekânlar belirlenmeli ve bu mekânlar ihtiyaca göre (beyaz tahta, post-it, kalem, kâğıt, kamera vs.) dekore edilmelidir. 

İLK GÜN/ANLAMA, TANIMLAMA AŞAMASI

İlk gün, ekip üyeleri bir araya gelerek işin tanımlanması için on-on beş dakikalık bilgi paylaşımında ve meydan okuma niteliğini taşıyan fikrin gerçekleşmiş olduğunu varsayarak kimi tespitlerde bulunur. Bunu yapmadaki amaç, zamanı iyi değerlendirmek ve odak noktasını doğru belirlemektir. Bu senaryoya göre fikrin hayata geçtiği günden sonra yaşanacaklar masaya yatırılır. Örneğin sonuçlar, karşılaşılan engeller ve bu engellere yönelik yapılanlar gibi. İyimser tespitlere dayandırılarak uzun vadeli hedef belirlenir ve tahtaya not edilir. Kötümser tespitler ise ekibin sorunlarına işaret eder. Soruna yol açan tüm engeller, madde madde tahtaya yazılır. 

Sırada kullanıcıyla ürün arasındaki akışın basit şekilde düşünülerek (5 ila 15 arası adımda) bir harita ile gösterilmesi vardır. Bunun için tahtanın soluna kullanıcılar, sağına ise sonuç çizilir; aradaki bölüm şekillendirilir. Daha sonra alanında uzmanlar (ki bunlar ekip içinden de dışından da olabilir), haritanın geliştirilmesi amacıyla çalışmaya dâhil edilir. Belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde bu uzmanlarla yapılan görüşmelerde onlardan alınan cevaplar not edilir. Bu notlar, “Nasıl yapılabilir?”e işaret eder nitelikte olmalıdır. Akabinde tüm notlar tahtaya yerleştirilir, alaka düzeylerine göre gruplandırılır ve oylanır. Oylamada her bir ekip üyesi faydalı olacağını düşündüğü iki kategoriye oy verir.

İlk gün için yapılacak diğer şey, sprint’in hedefinin belirlenmesidir. Bu görev, karar verme yetkisine sahip kişi ya da kişilerin sorumluluğundadır. Tahtanın son hâli değerlendirilir ve hedef kitle belirlenir. Ayrıca, bir hedef an ile sprint’te yanıtlanacak sorular seçilir. 

İKİNCİ GÜN/ESKİZ AŞAMASI

İkinci gün, ilk gün anlaşılıp tanımlanan fikir, çizime dökülür. Ekip üyeleri beyin fırtınası yapar, yenilikçi fikirlerle soruna çözüm üretir (Bu noktada çözüm üretme amacıyla ortaya konan fikirler, ileriki aşamalarda genişletilecektir.). Her bir üyeden, çözüm fikrini somutlaştırması, yani, çizmesi beklenir. Öncesinde diğer şirketlerin çözüm önerileri araştırılır, beğenilen çözümler tahtaya çizilir. Sonra notlar alınır, kimi özel fikirler belirlenir, çözümler açıklayıcı bir şekilde ve bir başlık altında çizilir.

Çizimler, fikirlerin somutlaştırılması için vardır. Bu nedenle odaklanılması gereken resim yapmak değil, fikri net bir şekilde sunacak kelimeler/çizgiler seçmektir.

ÜÇÜNCÜ GÜN/KARAR VERME AŞAMASI

Bir gün evvel çözüm önerileri çizilmiştir ve bugün sıra, bu fikirlerden hangisinin prototip hâline getirileceğine karar vermededir. Bunun için öncelikle çizimler herkesin görebileceği tahtaya yapıştırılır. Üyeler bu önerilere yine oy verir. Yüksek oy alan çizimler, birkaç dakika süresince artı ve eksileriyle grup üyelerince tartışılır. Bu tartışma sonucu üyeler tek bir oyla favori çizimini; karar verici de en güçlü çözüm fikrini seçer. Prototipi yapılacak fikir seçildiğine göre sırada prototipin planlamasının yapılması vardır. Bu noktada çok derine inmeden müşteriyi nasıl karşılamak gerektiği üstünde düşünülür. Daha sonra tahta, on beş eşit parçaya bölünür ve bölümler, basit ve anlaşılır olacak şekilde mevcut ya da güncellenmiş çizimlerle doldurulur. En az beş bölümün doldurulmuş olması gerekir. 

DÖRDÜNCÜ GÜN/PROTOTİP OLUŞTURMA AŞAMASI

Bu aşamada ilgili ekip üyelerinin her biri prototipi hazırlamakla meşgul olur. Parçalar hazır olduğunda kalite kontrol uzmanı bunları bir araya getirerek prototipi ortaya çıkarır. Prototip oluşturulurken ekibin geri bildirim almak adına ne oluşturmak istediğine karar vermiş olması gerekir. Müşteriden tepki almaya yetecek kalitede bir prototip ortaya çıktığında karar verici ile görüşmecinin fikirlerini sunabilmesi adına ilk deneme yapılır. Sonuçlar, bir sonraki aşama için hazırlık yapılabilmesini sağlayacaktır. 

BEŞİNCİ GÜN/DOĞRULAMA/TEST ETME AŞAMASI

Bu aşamada eldeki prototip, müşteriye sunulur ve müşterinin tepkisi ölçülür. Bunun için müşteri gözlemlemeye yarayan teknolojik aletlerle (kamera, mikrofon vs.) donatılmış bir odada ağırlanır. Başka bir odada ise tepkileri gerçek zamanlı gözlemleyecek ve gerekli notları alacak sprint takımı hazır bulunur. Gün sonunda görüşmelerden elde edilen notlar tahtaya yapıştırılır ve sonuçlar, süreç başında belirlenen amaç, soru vb. açılardan değerlendirilir. Bu noktadan sonra üretimin ne şekilde devam ettirilmesi gerektiğine karar verilir. 

Design Sprint ve ilgili konularda detaylı bilgi almak için lütfen Makers Consulting ile iletişime geçiniz : [email protected]

İlgili Yazılar