İletişim
TR EN

Teknoloji Devi Şirketler Nasıl Yönetiliyor?

Raporlar

Mart 13,2023 4 dakika okuma süresi

ABD ve Çin merkezli olup hizmet ya da ürünlerini dünya geneline yaymış, “teknoloji devi (big tech)” olarak bilinen şirketlerin başarılarının altında yatan en önemli etmen, benimsedikleri yönetim anlayışları. AmazonMicrosoftAlphabetFacebookAlibabaBaidu vb. teknoloji devi şirketler nasıl yönetiliyor merak ediyorsanız aklınızdaki soruların yanıtları yazımızda.

Her biri kendi alanında, dünya genelinde ün yapmış bu şirketlerin ayrı ayrı yönetim kuralları ve anlayışları olsa da hepsi genel olarak ortak bir noktada buluşuyor: Çağdaş yönetim anlayışı. Kuruluşundan itibaren bu anlayışı benimsemiş şirketlerin bugün geldikleri nokta şaşırtıcı olmasa gerek. Zira şirketlerin başarı çarkını döndüren temel dişli, çalışanlar. Teknoloji devleri de bu nedenle çalışanların seçiminde olduğu gibi onları yönetmede de işi şansa bırakmıyor. 

Makers Consulting’de verdiğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında işinizi daha hızlı büyütebilir ve ihtiyaç duyduğunu dijital dönüşümü daha hızlı yakalayabilirsiniz. detaylı bilgi için: [email protected]

Bu şirketler, klasik yönetim anlayışından sıyrılmış, yüzünü geleceğe dönmüş olan şirketler. Hâliyle yönetim anlayışları da modern dünyayla uyumlu. Adının ne olduğu fark etmeksizin tüm bu şirketler pek çok modern yönetim özelliğini bünyesinde barındırıyor. İşte bu özelliklerden öne çıkanlar:

-Üretimlerin bir arada artacağına inanarak çalışanları yalıtılmış bir odaya hapsetmek yerine, bir arada tutmayı tercih ediyor. Bu sayede tartışmalar ve fikir alışverişleri yapılması için gereken ortamı yaratarak yeni projeler üretilmesine imkân sunuyor. Bu uygulama, pek çok teknoloji devi için geçerli. “Brainstorming” her an, her bölümde yapılabiliyor.

-Teknoloji devi şirketler, en temel yapı taşları olarak küçük ekipleri görüyor. Diğer bir deyişle ekiplerini kurarlarken sayıca az olunmasına dikkat ediyor. Bu sayede hem idare kolaylaşıyor hem farklı gruplarla farklı üretimlere ulaşılıyor. (Agile ile organizasyon yapınızı ve işleyişini baştan tasarlamak için bize ulaşın)

-Bu şirketler, çalışanlarının hevesini kırmıyor, aksine soru sormalarına, fikirlerini özgürce ortaya koymalarına imkân sunarak kamçılıyor. Bu yönetim anlayışı, üretken beyinlerin kazanılmasına olanak sunması sebebiyle klasik yönetim anlayışının karşısında duruyor ve ilerlemenin temel gerekliliği olarak tüm büyük teknoloji şirketlerince benimseniyor. 

-Teknoloji devi şirketlerini yönetenler, özellikle bünyelerine yeni katılan üyelerin kendilerini ifade etmeleri için bir başlangıç fişeği atıyor. Kuruluşlarını tanıtıyor, diğer ekip üyeleriyle yeni üyenin ilişki kurmasına önayak oluyor. Bu da yeni üyenin, aileye kabul edilmiş olmanın güveni içerisinde yol almasını sağlıyor. 

-Tüm büyük şirketlerde olduğu gibi teknoloji devlerinde de ahlaki değerlere oldukça önem veriliyor. Karar alma aşamalarının hiçbirinde de bu değerden vazgeçilmiyor. Özetle, hiçbir çıkar, yönetim mekanizmasını etkileyemiyor. 

-Bu şirketler, teknolojinin devi haline gelmiş olsalar da rekabetin kaygan zemininde bu üstünlüklerini kaybedebilecekleri bilinciyle hareket ediyor ve bu nedenle sürekli büyüme odaklı hareket ediyorlar. Yani, üretimlerine ara vermeden çabuk büyümeye dayanan stratejileri doğrultusunda yol alıyorlar.

-Teknolojinin gidişatına yön veren devler, çalışanları bünyelerine dahil etme prosedürleri konusunda da oldukça titiz davranıyorlar. Mesleki yeterliliğin yanı sıra 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak tanımlanan pek çok yetiye göre ekibini kuruyor, genişletiyorlar. Üstelik bu görevi sadece İK’ya yüklemiyor, yöneticilere de gerekli sorumluluğu veriyorlar. 

-Bu şirketlerin bir diğer özelliğiyse toplantı takvimlerinin aralıklarını uzatmamaları; özellikle kritik kararlar alınması gerektiğinde derhal toplanmaları, konuların tartışılmasının tarihini ötelememeleri. 

-Hiyerarşi her ne kadar kağıt üstünde var olsa da bunun gerçeğe yansıtılması konusunda teknoloji devleri hassas davranıyor. Çalışanlarını tek tek tanımaya, onlarla vakit geçirip kendilerine verdikleri değeri sunmaya imkan yaratıyorlar. Yöneticilerin bu tutumları da çalışanlarda karşılık buluyor, kendini değerli hisseden çalışanlar işini daha çok sahipleniyor. 

-Teşvik, bu şirketler için çalışanların üretimini yükseltmede kullanılan son derece önemli bir araç. Çalışanlara verilen ödüller, performansların artmasına doğrudan etki ediyor ve bu sayede iki yönlü başarı elde ediliyor.

-Ve tabii ki yenilikçilik… Teknoloji devlerinin hepsi inovasyonu birincil başarı tetikleyicisi olarak görüyor. İnovasyona yatırım yapıyor, yenilikçi yaklaşımları destekliyor ve bu sayede ulaştıkları konumlarını sabit kılabiliyor.