İletişim
TR EN

Kurumlarda Geri Bildirim Kültürü Nedir ?

Deneyimi Yeniden Tasarlayın.

Mart 10,2023 4 dakika okuma süresi

Paylaşımların, taraflardan biri olan alıcıların üzerindeki etkisi olarak ifade edilebilecek geri bildirim, kurum ve kuruluşların olumlu yöndeki ilerleyişleri için oldukça önemlidir. Bu önem doğrultusunda yazımızda, geri bildirim kültürü oluşturmak için yapılması gerekenler ve bu kültürü benimsemiş olmanın şirketlere faydası başlıkları altında kurumlarda geri bildirim kültürüne yakından bakacağız.

Makers Consulting olarak kurumların çalışanlarına özel hazırladığımız yeni nesil liderlik programları ve eleştirel düşünme workshoplarımız ile ekip olma, geri bildirim alma kültürü, değişime açık olma ve 21.yy yetkinlikleri gibi yenilikçi konularda danışmanlık vermeye devam ediyoruz. Kurumunuz ile sizde faydalanın.

GERİ BİLDİRİM KÜLTÜRÜNÜN KURUMLAR İÇİN ÖNEMİ

Üst kademeden alt kademelere doğru benimsenmesi gereken geri bildirim kültürünün, faaliyette bulunulan sektör fark etmeksizin tüm şirketlerin, bu şirketlerdeki üretim gruplarının ve mikro düzeyde çalışanın ilerleyişine bulunduğu katkı büyüktür.

Geri bildirim kültürünü benimsemiş şirketlerdeki olumlu seyir, birbirini etkiler niteliktedir. Daha açık ifade etmek gerekirse geribildirim kültürü, öncelikle çalışan bağlılığını artırarak çalışma ikliminin sağlıklı olmasını sağlar. Bu sayede verimlilik artar ve bu pozitif hava, inovatif çalışmalar yapılmasına olanak sunarak şirketin pazarda rakipleriyle rekabet edebilme gücünü artırır. Tüm bunların haricinde şirketler değişime açık hâle gelerek sektörel, ulusal ve uluslararası çaptaki ilerlemelere kolaylıkla adapte olup gelişme ve maliyetlerini azaltarak kârlarını artırma şansı elde eder.

GERİ BİLDİRİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Kurumlarda geri bildirim kültürünün oluşturulması için bu konuya ciddi bir biçimde eğilen, farkındalığı yüksek, öz eleştiri yapabilen yöneticilerin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Şirket kültürünün gelişmesine katkıda bulunan geri bildirimin ele alınış biçimi de ilgili iş kolunun özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Geri bildirim kültürünü şirketin tüm birimlerine yaymak için planlı bir şekilde hareket edilmelidir. Bu doğrultuda atılması gereken adımlar şunlardır:

Çalışanların, adına üretim yaptıkları şirkete olan bağlılıklarını ve dolayısıyla verimliliklerini artırmak için onlara yeteneklerini geliştirebilecekleri ortamı sunmak gerekir. Gelişim odaklı çalışmayı benimseyen çalışanlar da geri bildirim kültürüne gereken değeri verir, bu kültürün kendilerine sunacağı katkılara ulaşmak için söz ve tutumlarını buna göre şekillendirir.

Kurumsal geri bildirimlerin belirli bir standarda oturtulması gerekir. Kurumsal olarak alınacak geri bildirim alma ve verme kararlarının tüm çalışanlara açık olarak belirtilmesi ve aralıklarla hatırlatılması gerekir.

Geri bildirim kültürünün üst kademelerden başlayarak alt kademelere doğru yansıtılması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu doğrultuda yönetici ya da lider unvanına sahip bireylerin sürekli olarak geri bildirim alıp vererek çalışanlara örnek olmaları, geri bildirim kültürünü yaygınlaştırma adına kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekir. Örnek bir liderin/yöneticinin geri bildirim almaya hevesli ve bu bildirimleri alırken hoşgörülü olması esastır.

Çalışanların hiçbir kaygı duymadan geri bildirimde bulunmalarına olanak sunacak ortam yaratmaktır. Başka bir deyişle bir çalışanın özgürce ve dürüst bir şekilde geri bildirimde bulunabilmesi için kendini güvende hissetmesi oldukça önemlidir. Çalışan, geri bildirimi nedeniyle işini kaybetme ya da herhangi bir baskıya maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalmayacağından emin olmalıdır.

Geri bildirimlerin gelişigüzel zamanlarda değil, rutin olarak alınıp verilmesi, hem çalışanların hazır olmaları hem de doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için şarttır. Yani, kurumlarda geri bildirim kültürü oluşturmak için önceden belirlenmiş bir takvime uyulmalıdır.

Geri bildirim, anıldığı gibi bir kültür bileşeni olduğundan bu kültürün şirket içinde yaygınlaştırılmadan önce net olarak öğrenilmesi gerekir. Bunun için şirketler düşünce yapısının değiştirilmesi adına geri bildirimin faydaları üzerine programlanmış eğitimler düzenlemelidir.

Çalışanlar tarafından yapılmış geri bildirimler sayesinde ulaşılan iyi bir sonuç ya da yapılan olumlu yöndeki bir değişiklik çalışanlarla paylaşılmalıdır. Bu paylaşımdaki amaç, geri bildirimlerin yol açtığı faydaları açıkça sergilemek ve böylelikle geri bildirimin kültürün yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Geri bildirim almak için kullanılmakta olan farklı araçlar (performans yönetimi sistemi, çalışan memnuniyet anketleri, çalışan tanıma programları vs.) mevcuttur. Şirket ve çalışanlarla tam uyumlu kurumsal geri bildirim kültürü oluşturulması için farklı araçlardan yararlanılmalıdır.