İletişim
TR EN

İşe Girerken Sahip Olmanız Gereken Yetkinlikler Nelerdir?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün.

Mart 10,2023 5 dakika okuma süresi

Bir ilana yüzlerce başvurunun yapıldığını görmek, bazı adayları demoralize etmiyor. Nedeni basit: Bu kişilerin mülakatlarda diplomalarından daha fazla konuşulacak yetkinlikleri var. Aranan yetkinliklerle bu yetkinler de örtüşüyorsa hele, kaygıdan hiç eser kalmıyor. Bir işe girerken sahip olmanız gereken yetkinliklerin neler olduğunu merak ediyorsanız sizin için derledik.

ÖNCELİKLE AÇALIM: YETKİNLİK NEDİR?

İnsan ile insan davranışları ve psikolojisi ana konuları olduğundan, bugüne değin yetkinlik hakkında farklı pek çok tanım yapılmış. Sözlük anlamı “yetkin olma durumu” olan yetkinliği (İngilizce: Compentency) anlatan en genel tanım, bir durum ya da bir işte yüklenen sorumluluğu üstlenebilecek, ilgili görevleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olmak. Diğer bir ifadeyle uzun dönemde ortaya çıkan davranış ile düşüncelerin sebebi yetkinlik. Yetkinliğin yönetimsel anlamda “yetkinlik” sayılabilmesi içinse tanımlanabilir, ölçülebilir, gözlemlenebilir ve geliştirilebilir olması gerekiyor. Bu açıdan işletme alanındaki yetkinlik için daha derin ve sistemli bir oluşum olduğu söylenebilir. 

Yetkinliklerin 5 ana karakteristiği bulunuyor,

Güdü

Özellik

Kişisel kavramlar

Bilgi

Beceri

Sırasıyla değinecek olursak güdü, kişinin bir oluşum ya da kişi veya obje ile ilgili sahip olduğu inançlar ile düşünceleri yaratan düşünce sistemi; özellik, fiziksel özellik ile koşullara uygun yanıt veren bilgi; kişisel kavramlar, kişinin değerleri, imajı ve tutumları; bilgi, kişinin belirli bir alanda sahip olduğu bilgi; beceri ise kişinin hem uygun fiziksel hem uygun düşünsel performansı ortaya koyabilme yetisi. 

SEÇİLEN ADAY OLMAK İÇİN SAHİP OLUNMASI GEREKEN YETKİNLİKLER

Müstakbel çalışanlarının bilginin yanı sıra yeteneğin ve deneyimin de dâhil olduğu değerlerini yönetmek için işletmeler, doğru çalışanı belirlemede yetkinlik bazlı seçim yapmayı tercih ediyor. Bu sayede ayrıca işletmeler, adayın işletmenin yapısı ile kültürüne uyum sağlayıp sağlayamayacağını ve işletmenin başarısına başarı katıp katamayacağını da değerlendirme şansı yakalıyor. 

Makers Consulting olarak yeni nesil yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz Ideathon ve öğrenme kurgularını, hem işe alım yöntemlerinde hem de fikir geliştirme yöntemlerinde kurumlarda gerçekleştiriyoruz. Detaylı bilgi için bize ulaşın.

Hangi sektörde üretim yapıyor olursa olsun bir işletme için sadece teknik bilgiyle değil, kimi yetkinliklerle de donatılmış çalışana sahip olmak demek, rakiplerle mücadelede üstün gelmenin anahtarı sayılıyor. 

Her işletme, adaylarının kendi iş koluyla alakalı yetkinliklerle donatılmış olmasını bekliyor. Buradan da anlaşılacağı üzere, yetkinlikler geniş bir yelpaze oluşturuyor. Buna karşın İK uzmanlarına göre iş hayatına atılmayı ya da işini değiştirmeyi düşünenlerin muhakkak sahip olması gereken kimi ortak yetkinlikler var. Zaruret seviyesine göre sondan başa bir sıralama yaparsak bu yetkinlikler şöyle:

1- Yenilikçilik, sürekli öğrenme ve gelişim, etik değerler, dikkatli ve hatasız çalışma, bilgi paylaşımı

2- Takım çalışması, güven yaratma

3- Zaman yönetimi

4- Çözüm odaklılık

5- İnsan ilişkileri, analitik düşünme

1. YENİLİKÇİLİK, SÜREKLİ ÖĞRENME VE GELİŞİM, ETİK DEĞERLER, DİKKATLİ VE HATASIZ ÇALIŞMA, BİLGİ PAYLAŞIMI

Grup hâlinde incelediğimizde, birlikte çalıştıkları süre boyunca işverenler, çalışanlarında inovatif olmalarını, yaratıcı ve yeni fikirlerle işletmeyi rakiplerinden farklılaştırmalarını bekliyor. Bunun yanında çalışanlarının salt kendi dallarında değil yan dallarda da kendilerini geliştirmelerini, öğrenme isteklerini kaybetmemelerini önemsiyor. Etik değerlerse işletmelerin aradığı diğer yetkinliklerden zira işletmeler için çalışanların bireysel başarıları kadar topluluk içindeki tutumu ve davranışları da oldukça önemli. Dikkatli ve hatasız çalışma yetkinliği, işletmeler için işin doğru bir şekilde sürdürülebilirliği açısından değerlidir.

2. TAKIM ÇALIŞMASI, GÜVEN YARATMA

Takım çalışması, uyum içerisinde ortaklaşa çalışma kültürüne sahip olma yetkinliğiyken güven yaratma hem iç hem dış müşteri için geçerlidir. Yani, düşünce ve davranışlarıyla bir çalışanın hem diğer çalışanların hem de işletme dışında ancak işletme ile bağlantısı olan kişi ya da kurumların güvenini kazanması bekleniyor. 

3. ZAMAN YÖNETİMİ

Bir çalışandan sahip olması beklenen yetkinliklerden bir diğeri de zaman yönetimi. Zamanın etkin bir biçimde kullanımı, faaliyetlerin zamanında nihayete ermesine olanak sunuyor ve bu da işletmenin prestijini koruyor. 

4. ÇÖZÜM ODAKLILIK

İşletmeler için çözüm odaklı çalışanlar da her daim öndedir. Bu yetkinliğe sahip bireyler, sorunun kaynağına iniyor ve eldeki araçları çözüm yolunu bulmak için etkin bir şekilde kullanıyor.

5. İNSAN İLİŞKİLERİ, ANALİTİK DÜŞÜNME

İnsan ilişkileri ile analitik düşünme yetkinlikleri ise işletmelerin çalışanlardan mutlaka sahip olmasını beklediği iki yetkinlik. İletişim becerileri yüksek çalışanlar, bilgisi ile fikirlerini dildeki tüm becerileri kullanarak karşıdakine net bir şekilde aktarıyor, diğer bireylerin düşüncesine karşı gösterilen duyarlılığı ve duyulan güveni artıracak ortamı yaratıyor. Kesintisiz iletişim de sorunsuz bir iş akışı için zemin hazırlıyor. Analitik düşüme yetkinliğine sahip çalışanlar da problem çözmek ya da yeni fikirler üretmek için arasında bağ kurabildiği olaylar ile verileri ayrıntılı ve parçalanmış olarak ele alıyor. Bu yetkinliğin işletmeler için önemi açık:

Görünmeyeni gören çalışanlar, gelişmeye ve bağlı olduğu işletmeyi geliştirmeye meyilli oluyor. 

HACKATHON, IDEATHON VE MINI HACKATHONLARLA YETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

Makers Consulting’in yeni nesil işe alım yöntemi olarak uyguladığı miniHackathon, Hackathon ve Ideathonlarla bu süreçte kurumların istedikleri 21.yy yetkinliklerini ölçümleyebiliyor ve işe alım yöntemlerini hızlı hale getirebiliyoruz. Stanford Üniversitesi d.school’un geliştirdiği Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini Yalın Girişimcilik metodoloji ile birleştirdiğimiz miniHackathon kurgumuzla en çok aranan işe alım kriterlerini içeren  21.yy yetkinliklerini katılımcılara kazandırıyoruz. Yine Tasarım Odaklı Düşünme adımlarını gerçekleştirdiğimiz Ideathon kurgumuzda ise katılımcıların somut çıktı üretebilmesi, hızlı problem çözmesi, sunum yetkinlikleri, iletişim becerileri ve hikaye oluşturma gibi anahtar yetkinlikleri ölçümleyebiliyoruz.

Yaratıcı ve yeni nesil etki yaratan kurgular için bize ulaşabilirsiniz.