İletişim
TR EN

Kurumsal Hızlandırma Programları Nedir?

Stratejiden Aksiyona (S2A) Geçiş Yapın.

Ocak 10,2023 4 dakika okuma süresi

Kurumsal hızlandırma programları, artık macerasına başlamış ve belli bir düzeye gelmiş girişimlerin yer aldığı programları ifade eder. Söz konusu programlar, bir ofis ortamında da organize edilebilir, öte yandan dışarıdan profesyonel destek de alınabilir. Hem yerelde hem de global düzeyde bu konuda onlarca örneğe tanıklık etmek mümkündür. Söz konusu programlar sayesinde iş akışınızı genişletebilir ve kısa süre içinde yoğun bir geliştirme sürecine dahil olabilirsiniz.

Hızlandırma programları sürecinde yer alan girişimler, kuluçka aşamasında yer alan girişimlere kıyasla daha fazla yatırım alabilmektedir. Çünkü yatırımcılar, girişimlerin somut şekilde hayata geçip geçmediğiyle öncelikli olarak ilgilenmektedir. Bu içeriğimizde, sürecin başında yer alan işletmeler için hayati bir öneme sahip ola kurumsal hızlandırma programlarına yakından bakacağız.

KURUMSAL HIZLANDIRMA PROGRAMLARI HAKKINDA

Kurumsal girişimcilik yaklaşımları genel anlamda işletmelerin inovatif planlamalarını ve projelerini eyleme dökme noktasında önemli bir role sahiptir. Kurumsal hızlandırma programları sayesinde kurumlarda rekabet gücü artar ve bu süreç çalışanları bile iç girişimciler noktasına getirir. Pek günümüzün kurumsal rekabet dünyasında önemli bir hacme sahip olan kurumsal hızlandırma programları tam olarak nedir ve neden bu kadar popüler oldu?

“Accelerator” şeklinde de tanımlanan hızlandırıcı, kısa süreçlerde doğrudan amaca odaklı şekilde büyüme kaynakları sağlayan, faydalı araçlar sunan programları ifade eder. Son derece yoğun bir içeriğin oluşturulduğu bu programlar, ağ oluşturmadan eğitime, mentorluktan finansa kadar pek çok noktada destek sunabilmektedir. Bu noktada çoğunlukla belli bir işletme ya da kurumca gerçekleştirilen destekten söz etmek gerekir. Bu desteğin içinde kimi zaman ofis alanı yaratmak kimi zaman da sermaye oluşturmak gibi sonuçlar söz konusudur.

Kurumsal hızlandırıcı programlarda dahili ekiplerle iş birliği oluşturmak olasıdır. Temel düzeyde kurumsal hızlandırıcı, startup ya da dahili proje ekibi, birkaç ayı geçmeyecek şekilde kolektif şekilde çalışırlar. Bu süreç boyunca hem eğitim bileşenlerinden hem de mentorlardan destek sunulur. Programların sonunda mutlak suretle bir final sunumu olmak zorundadır.

Yenilikler ve teknolojik gelişmeler yoğunlaştıkça geleneksel kurumların ortalama yaşam süreleri de düşmeye başlıyor. Bu durumda kurumların kendilerini geleceğe doğru hazırlamaları adına belli planlamalara ihtiyacı vardır. Tam olarak bu noktada pek çok kurum ve işletme, onları ayakta tutacak hızlandırma programlarına dahil olmak durumundadır. Sürekli hareket içinde olan bir pazarda kurumların kaybolmaması ve kendi yönlerini bulabilmeleri adına bu tip hamleler son derece önemlidir. Her ne kadar riskli bile olsa yıkıcı yeniliklere kurumlar her daim ihtiyaç duymaktadır.

İNOVATİF FİKİRLERE ALAN YARATIYOR

Pek çok günlük rutin iş, kurumların inovatif potansiyellerini ve enerjilerini engelliyor. En büyük hacimli kurumlar dahi günümüzde girişimci olmaya devam etmek zorundadır. Kurumlar, ana iş tanımları ile uyuşan ve katma değeri olan yeni fikirlere, yeni girişimlere muhtaçtır. Kurumsal hızlandırıcı programlarda ana hedef her daim inovasyondur.

Kimi kurumlar, görece daha uzun vadede ve yavaş şekilde büyümek ister. Bu hedefe ulaşmak adına da risk sermayesine başvurmaz. Böyle durumlarda kurumlar için elbette hızlandırma programları elzem olmayabilir. Öte yandan bir uzman rehberliğine ihtiyaç duyan, büyüme hedeflerini net şekilde ortaya koyan ve en önemlisi bir finansman desteği arayan girişim için hızlandırma programı son derece ideal bir opsiyondur. Hızlandırma programlarında; hızlı büyüme, odaklanma, kontrollü gelişim söz konusudur.

Yenilikçi iş noktalarını keşfedebilmek, yeni fikirler oluşturmak ve bunları olgunlaştırmak, hızlı ürün denemeleri yapabilmek, girişimci denebilecek çalışanlar oluşturabilmek, kurumsal hızlandırma programlarının vadettikleri arasında sıralanabilir.

KURUMSAL HIZLANDIRICI PROGRAMLARININ FAYDALARI

Kurumsal hızlandırıcı ve benzer programlarda temel motivasyon, yeni fikirleri ve iş fırsatlarını keşfedebilecek bir alan yaratmaktır. Nitekim kurumsal hızlandırma programlarının da bu anlamda oldukça teşvik edici olduğu görülmektedir. Şirket içinde birbirinden farklı düzeylerden pek çok yeni fikir üretilebilmektedir. Ayrıca söz konusu program sayesinde girişimci girdileri önemli oranda geliştirilebilir.

Birbirinden farklı geçmişlere sahip olan, farklı yetenekleri, eğilimleri ve referansları olan kişiler, aynı çatı altında çalışma şansı bulur. Bu durum yeni perspektiflerin doğmasına da daha kolay şekilde olanak sağlar. Start-up katılımı nedeniyle kurumlarda inovasyon süreçleri ciddi manada gelişim göstermektedir. Şirket içinde hızlandırıcı programlara dahil olan ekipler, özellikle de mentorlar sayesinde nasıl büyüyebilecekleri konusunda pek çok yeni şey öğrenir.

Kurumlar için tohum yatırımlar sunan, esnek çalışma süreleriyle ayrıcalıklı ofis ortamları sağlayan, eğitim fırsatlarına kolay erişim şansı yaratan kurumsal hızlandırma programlarını Makers Consulting ayrıcalığı ile hemen keşfedebilir ve profesyonel çerçevede danışmanlık desteği alabilirsiniz : [email protected]

İlgili Yazılar