İletişim
TR EN

İnovasyon ve Girişimcilik Stratejileri Nelerdir?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün.

Ocak 10,2023 4 dakika okuma süresi

“Yenilik” olarak da bilinen inovasyon, kâr etme amacıyla yeni ve yaratıcı fikirlerin ekonomik alana uygun hâle getirilmesi olarak tanımlanır. Girişimcilik ise yine kâr elde etme amacıyla riskler alarak iş kuran kişinin yaptığı atılım olarak ifade edilir. İnovasyon ve girişimcilikte verimli olmak için stratejiler geliştirilmesi oldukça önemlidir. Peki, inovasyon ve girişimcilik stratejileri nelerdir? Yazımızda inovasyon stratejisi ile girişimcilik stratejisine ayrı ayrı değineceğiz.

İNOVASYON STRATEJİSİ NEDİR?

İnovasyon stratejisi; inovasyonun gelişiminin, şirketlerin gelecek hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayan pazarlama, finans, Ar-Ge gibi alanlardan yararlanma planıdır. Başka bir deyişle doğrudan inovasyon taktikleriyle değil, şirketin misyonunu, vizyonu ve değer önerisinin haritasını çıkarmakla ilgilidir. Yapılan inovasyonun en iyi şekilde sonuçlanması için onu yapılandırır, basitleştirir ve performans beklentilerine sınır koyar. Yani, istenen gelecek için açık bir yol haritasıdır. Kurumsal stratejinin bir parçası olan inovasyon stratejisinde zorluklar belirlenir, gelecek konularıyla inovasyon alanları tanımlanır.

İNOVASYON STRATEJİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Rekabette kalıcı avantaj elde etmek isteyen şirketler; süreç iyileştirmesi ile organizasyonel ve hizmet yeniliğine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca dijital dönüşümün önemi dolayısıyla dijital iş modellerini uygulamaları ve yenilik yönetimi kapsamında sürekli iyileştirme alanında faaliyetler göstermeleri gerekir. Tüm bu gereklilikler, şirketlerin inovasyon stratejisine duyduğu ihtiyacı gösterir. Bir inovasyon stratejisi olmayan şirketlerin faaliyetlerinde odak noktalarını kaybetme riskleri vardır.

İnovasyon stratejisi:

-Kaynakların verimli kullanılmasında şirketler için gerekli odağı yaratır. Bu sayede başarısızlıkların oranını azaltır.

ISO 56002’nin temel ilkesi olup inovasyonun ölçülmesi amacıyla sistemin kurulması ve verimli bir şekilde yönetilmesi açısından önemlidir. Neyi ölçmek istediği hakkında fikir sahibi olmayan şirketler, başarı parametrelerini bilenlere göre inovasyonda daha çok zorlanırlar.

-İnovasyon kültürünün doğru yönde geliştirilmesine katkıda bulunur.

-Çelişkilerin üstesinden gelinebilmesi için çalışanların hangi risklerle ne şekilde başa çıkmaları gerektiğini tanımlar.

İNOVASYON STRATEJİSİ NASIL GELİŞTİRİLİR?

İnovasyon stratejisi geliştirmek isteyen şirketler:

1- Stratejik soruların cevabını vermelidir: İnovasyon hedefleri (İnovasyonla başarılmak istenen nedir?) ve inovasyon stratejisinin ardındaki nedenler belirlenmelidir.

2- Müşteriler (Gizli müşterilerin ihtiyaçları da ortaya çıkarmalıdır.) ve rakipler tanınmalı, sektörle ilgili gelecekteki muhtemel eğilimler analiz etmelidir.

3- Değer önerisi tanımlanmalıdır: Nasıl kazanılacağı, ne tür yeniliklerin şirketin rekabet etmesine yarayacağı ya da değer elde etmesini sağlayacağı belirlenmelidir. Değer önerisi belirlemek için gerekli yetenek, değer inovasyonu yoluyla ortaya çıkarılabilir.

4- Başarılı inovasyon için sahip olması gereken yetkinlikler belirlenmeli, sahip olunan yetkinlikler de değerlendirilip geliştirilmelidir. Yetenekler belirlenirken ve/veya değerlendirilirken kültür, bilgi, beceri, değerler, davranışlar ve Ar-Ge gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır.

5- İnovasyon teknikleri ile sistemler oluşturulmalıdır. Bu son adımda inovasyon stratejisinin ölçeklenebilir ve uygulanabilir olması için hangi sistemlere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmelidir.

*Şirketlerin inovasyon stratejilerini dijital değişim ya da bozulma dönemlerinde geliştirmesi ve değiştirmesi de oldukça önemlidir.

GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ NEDİR?

Girişimcilik stratejisi, girişim kapsamında alınan kararların düzeninde bulunan strateji ya da eş zamanlı değişim (az ya da çok) olarak tanımlanır.

Başarılı girişimcilerin pek çok ortak yönü vardır ve bu, başarının tesadüfe bağlı olmadığını gösterir. Tüm başarılı girişimcilerin bir stratejileri vardır. Bununla birlikte her birinin geliştirdiği strateji kendine özgüdür. Bu nedenle hap niteliğinde bir strateji haritası paylaşamıyor olsak da başarılı bir girişim stratejisi oluşturmanın temel kurallarını paylaşmak isteriz.

BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ OLUŞTURMAK İÇİN

Girişimin başarılı olması için eylemlerin stratejik sonuçları düşünülmelidir çünkü eylemlerin, girişimin gelişimi üzerinde güçlü etkileri vardır. Bu doğrultuda girişimcilik stratejisi belirlerken ilk olarak yapılacak seçimler netleştirilmelidir. Kontrol edilemeyen güçlere tepki verme ya da bu güçlerle savaşma değil; kontrol edilebilir, etkin bir seçim yaklaşımı izlenmeli, meseleler kontrol altında tutulmalıdır. Bilinen bir coğrafyada faaliyete başlamak, buna örnek olarak verilebilir.

Seçim yaparken şu noktalara odaklanılmalıdır: Doğru pazar, doğru teknoloji, girişimin kimliği (amaçlar, kültür vs.), rakiplerle ilişki (Rekabet etmek mi, iş birliği yapmak mı?), girişimci takımı ve yatırımcılar. Bu noktalar aydınlatıldıktan sonra yapılan seçimin neden önemli olduğu sorusu yanıtlanmalıdır. En nihayetinde seçim ya da seçimlerin değer yaratmaya nasıl yol açacağına dair bir hikâye oluşturulmalıdır.

İnovasyon ve girişimcilik stratejileri hakkında detaylı bilgi edineceğiniz eğitimlerimize katılarak siz de şirketinizi ileriye taşıyabilirsiniz : [email protected]

İlgili Yazılar