İletişim
TR EN

Ideathon ve Hackathon Nedir, Kurumlar Neden Bu Etkinlikleri Düzenlemeli?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün.

Mart 10,2023 3 dakika okuma süresi

Salt mevcut ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürün ya da hizmet üreten kuruluşların, mevcut konumlarına gelebilmek için çıktıkları basamaklardan zaman geçtikçe bir bir inmesi, hatta başladığı noktaya dönmesi kaçınılmaz. 21. yüzyılda, bu seyri değiştiren olarak ise iki etkinlik göze çarpıyor: Ideathon ile hackathon. Yukarıya doğru tırmanışın itici güçleri olarak tanımlanabilecek bu etkinliklere ve bu etkinleri neden düzenlemesi gerektiğine dair bir fikri olmayan kuruluşlar için hazırladık.

IDEATHON VE HACKATHON NEDİR?

Ideathon, belirli ya da belirsiz konular üzerinde, açık inovasyon ortamlarında bir araya gelerek bir takım oluşturanların, çok kısıtlı sürelerde ortaya yenilikçi fikir ya da proje çıkardıkları bir yarışma/maratondur. Fikir ya da projeler, bir jüri tarafından değerlendirilmeye alınarak oylanır.

Hackfest, kod kampı, hack günü veya kodfest olarak da adlandırılan hackathon ise belirli bir konu üzerinde yine takım olarak yarışılan ancak fikirlerin değil programların geliştirildiği bir kod yazma yarışmasıdır. Başlangıç ile sonda yazılan kodların yarışmanın ev sahibi kuruluşça belirlediği ortamda yazılması gerekir. Geliştirilen kodlar, yine bir jüri tarafından oylanır.

Makers Consulting olarak hem işe alım yöntemlerinde hem de fikir geliştirme yöntemlerinde kurumlarda Ideathon ve miniHackathon kurgularını uyguluyoruz.

KURUMLAR İÇİN IDEATHON İLE HACKATHON’UN ÖNEMİ

21 yy. iş dünyasında rekabet çok yönlü ve çok fazla. Bir kuruluşun bu rekabet ortamında ne istediğini bilip amacına yönelik adımlar atması, kalıpların dışına çıkarak muhtemel ihtiyaçları bugünden belirleyip çözümler üretmesi gerekiyor. Daha yalın bir ifadeyle girişim, değişim ve inovasyon, firmaların üzerlerinden çıkarmaması gereken kisvesi. İster bir fikir ister bir proje olsun, yenilik, kuruluşların farklılıklarını ortaya koyarak rakiplerinden ayrılabilmelerini ve durmadan ilerleyebilmelerini sağlayan en önemli etmen.

IDEATHON’UN GETİRİLERİ

Ideathon etkinlikleri, farklı pek çok amaca hizmet edebilir. Bu nedenle kuruluşların öncelikli olarak yapması gereken, düzenlemeyi düşündükleri ideathon sona erdiğinde ulaşmak istedikleri sonuç olmalıdır. Mevcut bir problemi çözüme ulaştırmak mıdır istenen? Yoksa yeni bir iş fikri ortaya konması mı, inovatif kişilerin belirlenerek çalışan kadrosuna alınması mı? Çerçeve çizildikten sonra etkinliğin detaylı planlaması yapılmalı, mentorler ve eğitim adımları belirlenmeli. 

Bir fikir geliştirme maratonu olduğundan ideathon, beyin fırtınalarına sahne olur. Üretilen onlarca fikir, kuruluşların amaçladıkları çıktıya kısa bir sürede ulaşmasını sağlar. Öte yandan böyle bir ortam,

  • Katılımcıların inovatif yönlerini ortaya çıkarır.

Katılımcılar, fikirlerini ve becerilerini geniş kitlelere duyurabilir.

Toplum ile firmalar ya da kuruluşlar arasında iş birliği sağlar.

Sektörlerin ve ülkenin kalkınması açısından önemlidir. 

HACKATHON’UN GETİRİLERİ 

Hackathon, işlevsel bir etkinlik olup kurum ile kuruluşlara önemli katkılarda bulunur. Bu etkinliklerde belirlenen temel amaç hiçbir zaman daha çok kazanç elde etmek ya da reklam yapmak değildir. Beyin fırtınalarının koptuğu hackathon’ların beraberinde getirdiği en önemli faydalar arasında ilk sırada, ev sahibi kuruluşun, belirlenen konudaki inovatif projelere kolaylıkla ulaşmasıdır. Kuruluşun sektörde üstlendiği role yeni roller yüklenmesi, uygulama alanlarını genişletmesi ve daha kullanılabilir çıktılar sunması için de hackathon’ın önemi büyüktür. Öte yandan yeni çalışanların belirlenmesi için de hackathon, uygun ortamı yaratır. 

Makers Consulting olarak Stanford Üniversitesi d.school’un geliştirdiği Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi ile Yalın Girişimcilik metodolojisini birleştirdiğimiz miniHackathon kurgumuzu denemek için: [email protected]

Katılımcılar açısından değerlendirildiğinde de bir kuruluşun bu tür bir etkinlik düzenlemesinin olumlu sonuçları vardır. Katılımcılar kolektif çalışmanın faydalarını bizzat parçası olarak görür, sosyalleşerek etkileşim ağlarını genişletir ve elbette gelecekteki iş yaşantılarına doğrudan etki edecek deneyimler elde eder. 

Ideathon ya da hackathon etkinlikleri öncesinde Makers Consulting ile iletişime geçip başarıya ulaşan kuruluşlar arasındaki yerinizi almak için bize buradan ulaşın.