İletişim
TR EN

Geleceğe Hazır Çalışanlar için Şirketlerin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Deneyim Odaklı Öğrenin

Mart 14,2023 5 dakika okuma süresi

Şirketlerin kendilerine sormaları gereken en önemli sorulardan biri, bugünkü çalışanların sahip oldukları bilgi ve yeteneklerinin, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı olmalıdır. Sektörel gelişmeler ile dünyanın değişim hızı baş döndürücü seviyedeyken bunun tespit edilmesi ve gerekli adımların atılması zaruridir. Peki, geleceğe hazır çalışanlar için şirketlerin yapması gerekenler nelerdir? İşte yanıtlar:

İKİ YÖNLÜ ETKİ

Çalışanları geleceğe hazırlamak için şirketlerin neler yapması gerektiği konusuna geçmeden evvel, bu hazırlığın hem şirketler hem de çalışanlar üzerinde yaratacağı etkiye değinmekte fayda var:

Öncelikle şirketler açısından durumu ele alalım: Bir şirketin rekabet ortamında ayakta kalması, müşteri ihtiyaçları ile beklentilerini henüz oluşmamışken bile tespit edip karşılaması ve büyümesi için kendini sürekli güncelliyor olması gerekir. Bu güncelleme de sadece yönetim kadrosunda değil, aynı zamanda çalışan kadrosunda da gerçekleşmelidir. Çalışanlarının yetkinliklerine yatırım yapan şirketler, hem rakiplerinden sıyrılacak yeniliklere imza atma şansı yakalar hem de çalışan bağlılığı oluşturarak nakit ve nakitten tasarruf eder. Çalışanların, şirketlerin belkemiği olduğu düşünüldüğünde yapılan tüm yatırımlar, direkt şirkete yapılmış bir yatırım sayılır çünkü yetkinlik kazandırılan çalışanların verimlilikleri artar ve yatırımlar gelecekte fazlasıyla karşılık bulur. Çalışanlar açısından da durum benzerdir. Bir çalışanın aidiyet duygusunu besleyen en önemli eylem, şirketinin gelişmeye fırsat sunan ortamlar yaratmasıdır. Geleceğe hazır liderlere bağlı üretim yapan çalışanlar kendileri de geleceğe hazırlanarak bir nevi işlerini ve geleceklerini koruma altına alırlar.

GELECEĞE HAZIR ÇALIŞANLAR YARATMAK

LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  1. yüzyılda liderlik, yöneticiliği koltuğundan etmiş durumdadır ve bugün olduğu gibi gelecekte de önemini korumaya devam edecektir. Bu nedenle çalışanları geleceğe hazırlamak için öncelikle onların rol model alacakları, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip liderlerin varlığına ihtiyaç duyulur. Bu liderler şirket içinde yetiştirilebileceği gibi şirket dışından da bünyeye katılabilir. Çalışanlar arasından lider yetiştirilmek istendiğinde rutin eğitim programları düzenlenmeli, kişilerin liderlik becerileri düzenli olarak geliştirilmelidir.

ÇALIŞANLARLA İRTİBAT HÂLİNDE OLUNMASI

Çalışanları geleceğe hazırlamak için bugünün değerlendirilmesinin yapılıyor olması oldukça önemlidir. Bu nedenle liderlerin ekip üyeleriyle gerek tek tek gerekse toplu bir şekilde görüşmesi, onlar hakkında bilgi toplaması gerekir. Bu bilgiler; çalışanın motivasyonu, ilgi alanları, hedefleri, zayıf ve güçlü yönleri, performansı ve çok daha fazlasını içermelidir. Çalışanlarla sürekli irtibat hâlinde olunması, en uygun geliştirme yöntemlerinin belirlenmesi açısından faydalıdır. Mevcut performans ile hedefler arasındaki uçurumun kapatılması için hazırlanacak planlamaya dâhil edilecek yöntemleri belirlemenin en doğru yolunun, kısa aralıklarla tekrarlanacak bu görüşmelerin olduğu unutulmamalıdır.

ÇALIŞANLARIN TEŞVİK EDİLMESİ

Bir çalışanın, yaşam boyu öğrenmenin önemini biliyor olması, hem kendisi hem de şirketi için çok önemlidir. Bu nedenle geleceğe hazır çalışanlar yaratmak isteyen şirketler onları daima gelişmeye teşvik etmeli, gelişim için gerekli alışkanlıkları kazanmalarını sağlamalıdır. Ancak, bu amaçla atacakları adımlarda çalışanın gelişiminin tek mimarı olmaktan kaçınmalıdır. Yani, esas olan, çalışanın kendi içindeki değişim ateşi için gerekli kıvılcımı başlatmaktır.

Çalışanlar, kişisel ve mesleki gelişimden hariç ayrıca, bir ağ kurmaları için de teşvik edilmelidir. Klişe bir tanımla “Network is everything”dir ve bu gerçek, geleceğin dünyası için de %100 geçerlidir. Geniş bir ağa sahip çalışanların sektörel ve teknolojik gelişmelerden daha önce haberdar olması, farklı fikirler ortaya koyması (Çokluğun gücünden beslenecektir.) ve daha aktif üretim yapması diğerlerine kıyasla çok daha kolay olacaktır.

Çalışanlarını inovatif metotlarla hızlandırmak isteyen kurumlar, Future Ready Employees programımıza Ongun Tan’ın keynote konuşması ile başlayarak ilham alıyorlar Şimdi siz de kurumunuz ile faydalanmak için, bize ulaşın.

ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN NOKTALAR

Geleceğe hazır çalışanlar için şirketlerin çok yönlü yatırımlar yapması gerekir. Mevcut yetkinliklerin geliştirilmesinden yeni yetkinlikler kazanılmasına, bakış açısının değiştirilmesinden iş yapış süreçlerinin değiştirilmesine kadar pek çok konu üzerinde titizlikle durmalılardır. Bu kapsamda yapılabileceklerden öne çıkanlara değinelim:

“Kurumsal Dünyada Yenilikçi Olmak” başlıklı yazımızda da belirttiğimiz üzere, hem liderlerin hem de çalışanların bugün olduğu gibi geleceğin dünyasında da bazı yetkinliklere sahip olması gerekiyor. Bu nedenle geleceğe hazır çalışanlar için şirketlerin öncelik vermesi gereken konuların başında 21. yüzyıl yetkinlikleri geliyor. WEF’e göre bu yetkinlikler, 2020 yılı için Karmaşık Problem Çözme, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık, İnsan Yönetimi, Koordinasyon, Duygusal Zekâ, Yargı ve Karar Verme, Hizmet Odaklılık, Müzakere ve Bilişsel Esneklik. Yetkinlikler, 2020 yılı öncesinde olduğu gibi sonrasında da değişime uğrayacaktır. Bu nedenle şirketlerin ihtiyaç ve beklentilerini net olarak belirlemesi, çalışanlarına bunları karşılayacak yetkinliklerle donatacak eğitimler vermesi gerekmektedir.

Şirketler, geleceğe hazırlanmak için üretim süreçlerini de sürekli güncellemek durumundadırlar. Örneğin, günümüzün popüler yaklaşımı Design Thinking, yani Tasarım Odaklı Düşünme, vakitten de nakitten de tasarruf etmeye yarayan bir yaklaşımdır. Elbette bu yaklaşım ancak tüm çalışanlarca benimsenmesi doğrultusunda şirketleri başarıya ulaştırmaktadır. Keza Agile (Çevik) metodolojisi de aynıdır. Özetle denilebilir ki bir şirketin iş yapış biçiminde dünyanın değişimine paralel mecburi bir değişim gerekliyse öncelikle bu değişimi benimseyip uygulayacak çalışanlar yetiştirilmesi gerekmektedir.

Makers Consulting olarak geleceğe hazır çalışanlar için şirketlerin yapması gerekenleri, düzenlediğimiz etkinliklerde tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Siz de bu eğitimlerimize katılabilir, işin uzmanlarından destek alabilirsiniz. Detaylı bilgi edinmek için lütfen bize ulaşın.