İletişim
TR EN

Crowdsourcing Nedir?

Kurumunuzda İnovasyonu Başlatın, Girişimci Gibi Düşünün

Mart 12,2023 4 dakika okuma süresi

Crowdsourcing kavramı Türkçeye “kitle kaynak” şeklinde çevrilebilir. Crowdsourcing ile kurumlar, sorunlarına dair çözümlerini doğrudan kendi kitlesi üzerinden bulmaya çalışır. Şirket içinden veya bir profesyonelden destek almak yerine, soruna çözüm üreten, şirket ihtiyaçlarına etkili şekilde karşılık veren kitleler odak noktasında yerleştirilir. Bir anlamda kitle üzerinden kaynak oluşturma modeli olarak da açıklanabilir.

Kitle kaynak kullanımı, şirketler için yeni fikirlerin bulunmasına ve sorunlara çözüm üretilmesine destek olur. Bu sayede süreç içinde tüketicilerin katılımına da yardımcı olur. Burada geniş kitlelerden yararlanmak, ürünün kalitesini yükseltmeye de fayda sağlayabilmektedir. Şimdi Crowdsourcing kavramını detaylarıyla açıklayalım.

CROWDSOURCİNG NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI VE NASIL KULLANILIYOR?

Crowdsourcing terimi, ilk olarak Jeff Howe ve Mark Robinson tarafından kullanıldı. 2005 senesinde ortaya çıkarılan Crowdsourcing, günümüzde de yaygın biçimde kullanılmaktadır. Şimdilerde adını daha sık duymamızın sebebi ise şirketlerin değişen/gelişen teknolojinin ve kitlelerin hızına yetişme ve yakalama çabasından kaynaklıdır. Teknolojik gelişmeleri takip eden kitleler ve şirketler, bu sayede karşılıklı olarak fayda sağlayabilmektedir.

Crowdsourcing’in kullanımını daha iyi anlatmak adına bir örnek verelim. Facebook şirketi herhangi bir içerik üretmemektedir. İçeriklerini tümüyle kullanıcıları hazırlar ve kullanır. Facebook sadece teknik olarak kullanıcılar için bir altyapı, sistem ve gerekli fikri oluşturmuştur. Günümüzde milyonlarca insan, bu platform üzerinden rutin paylaşımlarda bulunur ve etkileşir. Crowdsourcing’i verdiğimiz örnekle sınırlandırmak yanlış olur. Eğitimden sağlık sektörüne kadar pek çok alanda aktif bir şekilde kullanıldığını görebiliriz. Kuruluşlar genellikle problem çözümünde kitleleri harekete geçirmek için kullanabilir.

CROWDSOURCİNG KULLANAN BÜYÜK ŞİRKETLER

Dünyanın en büyük taksi kiralama şirketlerinden biri olan UBER, perakende satış alanında bir dünya markası olan ALIBABA, Crowdsourcing kullanan şirketlerin başında gelir. Bu şirketlerin ortak özellikleri ise doğrudan organizasyonun kendisi için ihtiyaç duyulan fiziksel kaynaklara sahip olmamalarıdır. Örneğin UBER araç kiralama alanında olmasına rağmen tek bir aracının dahi olmaması çarpıcı bir veridir. ALIBABA’nın da aynı şekilde tek bir stoku bulunmamaktadır.

Öte yandan bugün Doritos, Lays gibi şirketler de Crowdsourcing kullanmaktadır. Bu firmalar doğrudan tüketiciler tarafından oluşturulan reklamları kullanıyor. Ayrıca üretecekleri yeni cipsin nasıl olmasını istediklerini, bizzat tüketicileri üzerinden belirliyorlar. Aynı şekilde Airbnb şirketi de Crowdsourcing sistemini başarılı bir biçimde kullanmaktadır. Kitlelere evlerini kiralamaları için kaynak sunan Airnb, etkin bir aracı olarak işlev görür. Bu arada kitle fonlama sitelerini de bu bağlamda örnek olarak verebiliriz. Kickstarter, GoFundMe, Patreon, RocketHub gibi siteler de birer Crowdsourcing örneğidir. Ülkemizden de Yemek Sepeti ve Çiçek Sepeti gibi siteler, kaynağını başarılı şekilde kullanan örnekler arasındadır.

CROWDSOURCİNG KULLANIMININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Günümüzde Crowdsourcing, şirketler ve kullanıcıları arasında faydalı bir köprü yaratmaktadır. Kavram, teknolojinin tüketiciler tarafından kullanılma hızında oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Bir yandan da inovasyon ve yaratıcılık konusunu da daha net şekilde öne çıkarmaktadır. Crowdsourcing ile geniş kitlelerden ve farklı alanlardan alınan yenilikçi fikirler, işletmelerin her alanda büyümesine katkı sunar. Crowdsourcing ayrıca işletmelerin belli maliyetleri düşürmesine de yardımcı olur.

Firmaların kendilerini tanıtması veya insanları ikna etme gibi süreçlerini oldukça kısaltır ve reklam maliyetlerini düşürür. Ayrıca avantajlarından biri de çeşitli uzmanlıkları finanse edebilmesidir. Bir yandan da iş modellerinin verimliliğini önemli ölçüde arttırmıştır. Paylaşıma dayalı internet siteleri üzerinden temellenmiş, etkili bir ekonomik model olarak değerlendirmek mümkündür. Bugün isteyen herkes; taksi çağırmaktan alışveriş yapmaya, evini kiraya vermekten içerik üretmeye varan geniş bir yelpazede Crowdsourcing olgusundan faydalanabilmektedir. Çağın artık gerekliliği olan bu sisteme entegre olamayan şirketler ise oldukça geride kalabilmektedir.

Crowdsourcing avantajlarının yanı sıra dezavantajlarını da ele almak yararlı olacaktır. Çok geniş kitlere ulaşan bu sistemin handikaplarından biri, gizlilik eksikliği olarak biliniyor. Yani büyük kitleler tarafından verilen yeni fikirler, çalınma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Diğer şirketler tarafından açık olarak görülebilen fikirlerin çalınıp, taklit edilme olasılığı da söz konusudur. Kullanıcılar açısından ise fikirlerin tekrarlanması gibi bir handikap oluşabilmektedir. Yeni fikirler arayan şirketlere, kitlelerin taklit edilen veya intihal fikirler sunabilmesi de mümkündür. Bu fikirleri değerlendirmek, şirketler açısından zaman kaybına da sebep olabilir.

Yine de değişen dünyada Crowdsourcing, şirketler ve kitleler açısından vazgeçilmez durumdadır. Çalınabilecek fikirlere veya çözüm önerilerine karşı çeşitli önlemler alınarak çağın gerisinde kalmamaları da mümkündür.

Siz de işletmenizi geliştirmek adına; kullanıcı odaklı, farklı fikir ve çözümlere ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu hedeflerinizi gerçekleştirme noktasında Crowdsourcing sisteminden yararlanmak istiyorsanız; Makers Consulting ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.