İletişim
TR EN

Çalışan Memnuniyeti Nasıl Artırılabilir?

Deneyimi Yeniden Tasarlayın

Mart 13,2023 4 dakika okuma süresi

Çalışanlarının süreç boyunca her departmanda iyi bir performans göstermesi, şirketlerin başarısında önemli bir paya sahiptir. Tam da bu nedenden dolayı günümüzde kurumsal firmalar, çalışan memnuniyeti kavramının üzerinde çok daha yoğun bir şekilde duruyor. Yapılan işten keyif alan personeller yaratmak, organizasyonun verimliliğini doğrudan etkiliyor. Hatta personellerin yaptıkları işte mutlu olmalarını sağlamak, onlara doğrudan yüksek ücretler ödemekten daha kıymetli görülüyor.

Bu düşünce yapısı, işletmelerde çalışan memnuniyeti üzerine daha fazla kafa yorulmasına neden olmaktadır. Performans ve verimlilik değerlerini artırmak isteyen şirketlerin bu süreçte benimseyebilecekleri pek çok yöntem söz konusudur. Bu yaklaşımlara geçmeden önce dilerseniz genel anlamda çalışan memnuniyetinin ne anlama geldiğini açıklayalım.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ NEDİR

Günümüzde personellerin işlerini büyük bir memnuniyetle yapması, hem performans değerlerini artırıyor hem de şirkete olan bağlılığını yükseltiyor. Çalışan memnuniyeti bir çalışanın gösterdiği performans karşısında edindiği olanaklar ve takındığı tutumun toplamı olarak düşünülebilir.

Çalışan memnuniyetini artırmanın elbette tek bir yolu yoktur. Bu anlamda her firmanın kendi kültürü ve disiplini olduğunu söyleyebiliriz. Gelenekse yapılarını koruyan firmalar, uzun vadeli başarıda çalışan memnuniyetinin ne denli kilit bir role sahip olduğunu fark edemeyebiliyorlar. Çalışanların memnun olduğu kurumlarda, organizasyon akışı çok daha net şekilde oturur. Çalışanların sürekli değiştiği bir düzende bunu oturtmak çok zorlaşır. Bu durum aynı zamanda iş veren markanızın da zedelenmesi anlamına gelir. Çalıştıkları işten memnun olan kişiler, işletmenin cazibesini daha da artırır. Bu da yetenekli çalışanların işletmelere kazandırılması noktasında çok önemli bir avantaj sağlar.

Çalışan memnuniyetini artırma süreçlerinde elbette insan kaynaklarına çok önemli görevler düşer. Öte yandan şirket yöneticileri ve takım liderleri de belirleyici faktörler olarak öne çıkar. Tüm çalışanların organizasyon içinde farklı rol tanımları, motivasyonları ve beklentileri olabilir. Takım liderlerinin veya yöneticilerin bu tip beklentileri doğru şekilde analiz etmeleri gerekir. Genellikle keyifli bir çalışma ortamı oluşturmak, baskıcı bir yönetim anlayışından uzaklaşmak, başarının en temel anahtarlarından birisidir. Yöneticiler, çalışanların iş ve özel yaşamları arasında kurmak istedikleri dengeye saygı duymaları gerekir. Çalışanlar arasındaki farklar da göz önünde bulundurularak kimi esneklikler sağlanmalıdır.

GÖREVLERİN NETLİĞİ VE MÜŞTERİ ODAKLILIK

Bir çalışanın yaptığı işten memnun olması adına pek çok kriterden söz etmek mümkündür. Doğrudan ya da dolaylı yoldan memnuniyet üzerinde etki yaratan bu ölçütler; sağlıklı bilgi akışı, doğru iletişim, görevlerin netliği ve müşteri odaklılık şeklinde sıralanabilir. Yapılan araştırmalar, özellikle temel görev ve sorumluluklarının net olduğu durumlarda çalışan memnuniyetinin çok bariz şekilde yükseldiğini göstermiştir. Bu tip senaryolarda, çalışanlar olası bir aksilikle ne şekilde başa çıkabileceğini artık çok iyi bilir.

Bir diğer önemli kriter ise çalışanların müşteri odaklı olmalarıdır. Müşteri merkezli olmayı başaramayan ya da bu konuda özel bir eğilimi olmayan çalışanlar için süreç tatmin edici olmayacaktır. Bu tip özellikleri test etmek amacıyla işletmeler, işe alım aşamalarında adaylar için kısa anketler oluşturabilir.

ÇALIŞAN DEĞERLERİYLE ŞİRKET DEĞERLERİNİN UYUMU

Bir şirkette çalışanların aidiyeti, kişisel değerleriyle şirket değerlerinin uyumundan doğan duyguyu ifade eder. Bu iki durumun ortak bir paydada buluşması, çalışan memnuniyetinin  artmasına yardımcı olur. Öte taraftan çalışan memnuniyetinin artması demek, şirketin sürdürülebilirliğinde de artış yaratır. Çalışanların yaptıkları işten mutlu olmalarını sağlamak, küçük ve tek bir hamle ile gerçekleşmez. Böyle bir aidiyet duygusunu oluşturmak, bir sürekliliğin ve kültürün neticesinde ortaya çıkar. Çalışan memnuniyeti, performans yönetiminin en önemli parçasını oluşturur.

Güvenli ve sağlıklı bir iletişim ortamına zemin hazırlayan çalışan memnuniyetini artırmak adına, personeller bulundukları ortamda kendilerini değerli hissetmelidir. Ayrıca çalışanlarla olabildiğince net ve şeffaf bir iletişim yöntemini benimseyin. Zaman zaman onlardan da fikirler alın, kendi düşüncelerinizi dayatmak yerine yaratıcı fikirlere alan yaratın. Bu tip paylaşımlar, çalışanların şirkete olan bağlılığını daha da yoğunlaştıracaktır. Diğer yandan çalışanlarınıza net ve keskin emirler sunmak yerine onlara koçluk yaptığınızı hissettirin. Son olarak insan kaynakları yönetiminde her anlamda adil ve ilkeli yaklaşımlar sergileyin.

Günümüzde sanılanın aksine çalışan memnuniyetini artırmak yalnızca insan kaynakları departmanının kontrolünde ve sorumluluğunda değildir. Bu yaklaşımı bir şirket kültürüne dönüştürmek adına yöneticilere ve direktörlere de önemli bir görev düşüyor. Çalışan memnuniyetini artırmak için benimseniz gereken ilke, yaklaşım ve yöntemlere dair Makers Consulting ekibiyle  iletişime geçebilirsiniz.