İletişim
TR EN

Çalışan Memnuniyetinin Faktörleri Nelerdir ?

Deneyimi Yeniden Tasarlayın

Ocak 10,2023 5 dakika okuma süresi

Çalışma yaşamı, insan hayatının oldukça önemli bir bölümünü kapsar. Bu sürecin kalite ve verimliliğini belirleyen koşullar, kişinin genel anlamda çalışma düzeni içerisinde ya da normal yaşamındaki mutluluğunu doğrudan etkiler. Çalışan memnuniyetinin faktörleri için bu anlamda çok farklı dinamiklerden söz etmek mümkündür.

Kabul edileceği üzere şirketler günümüzde özellikle de yetenekli çalışanlarını elde tutmak adına çok sayıda stratejik hamleye imza atıyor. Nitelikli personelleri uzun yıllar boyunca organizasyon içinde tutmak hem işveren markasını olumlu etkileyecek hem de insan kaynakları maliyetlerinin azalmasını sağlayacaktır. Bugün artık pek çok şirket mutlu çalışanların dolaylı olarak mutlu müşterileri doğuracağını biliyor.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ NELER ETKİLİYOR?

Kurumsal işletmeler, çalışan memnuniyetini artırmak adına iyileştirilmesi gerekli olan noktalara çalışanların gözünden bakmak durumunda. Çalışan memnuniyetini artırmak adına gerçekleştirilen anketler ve araştırmalar, elbette çalışanların açık ve şeffaf geri dönüşlerine bağlıdır. İşletmenin fiziksel koşullarından kariyer gelişimine olan katkısına, performans sisteminden iletişim biçimine pek çok parametre, çalışan memnuniyetinin faktörleri arasında kendine yer bulur.

Öte yandan yaş, cinsiyet, kıdem senesi gibi faktörler de çalışanlar için kırılma yaratabilmektedir. Çalışan memnuniyeti konusundaki araştırmaların şirket içerisinde ortalama 6 ayda bir gerçekleştirilmesi önemlidir. Çalışan memnuniyetine dair sonuçlar, netice itibarıyla birer KPI (Anahtar Performans Göstergesi) ölçütü olarak değerlendirilir. Şirketler kendilerine olan bağlılığa değil ilk olarak personellerinin yaşam kalitesini artırmaya yoğunlaşmalıdır.

Çalışan için başlangıç aşamasındaki memnuniyet kriterleri zaman içinde değişebilir. Bu nedenle çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığı arasında bariz bir farktan söz edebiliriz. Çalışan memnuniyetinde kısa vadeli dalgalanmalar ve değişimler söz konusu olabilir. Bir çalışan işin başında memnun olduğu bir şirketten 6 ay sonra aynı şekilde memnun olmayabilir. Bu konudaki araştırmaların sıklıkla güncellenmesi, alınabilecek aksiyonlar adına önem kazanır.

Memnuniyet konusundaki unsurların zaman içerisinde değişebileceğine en güzel örnek uzaktan çalışma modelidir. Çalışan ve işveren arasındaki alışveriş belli bir dengede devam ettiği sürece memnuniyeti korumak kolaylaşır. Fakat her ne olursa olsun çalışan memnuniyetinin faktörleri söz konusu olduğunda odak noktaya bireysel hisleri koymak gerekir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ DE OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR

Çalışan Memnuniyeti kavramı her şeyden önce sübjektif bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla işletmeler, buradan gelen sonuçların, çalışanların anlık mutluluklarının ve duygusal pozisyonlarının bir yansıması olduğunu hesaba katmalıdır. Bu konuda bilinçli şirketler, çalışan memnuniyeti ölçümlerini büyük bir titizlikle ölçmektedir. Bu ölçümlerde de net şekilde ortaya çıkabildiği üzere Çalışan Deneyimi ve Çalışan Bağlılığı kavramları, genel olarak çalışan memnuniyeti için temel göstergelerden birisidir. Çalışan Deneyimi’ne doğru şekilde odaklanan şirketler, buna bağımlı değişkenleri doğrudan Çalışan Memnuniyeti üzerinden görme şansı bulacaktır.

Elbette çalışanları kesin olarak memnun edecek evrensel bir formül ya da kılavuzdan söz etmek teknik olarak olanaksızdır. Fakat yardımcı enstrümanlardan yararlanarak Çalışan Memnuniyeti noktasında doğru şekilde yol almak olasıdır. İş tatmininin düşük olması, performans değerlerine ve diğer tüm ilişki biçimlerine doğrudan yansır. Dolayısıyla çalışanların iş tatminlerini etkileyecek faktörleri doğru şekilde saptamak gerekiyor. Bugün gerçek anlamda işlerine karşı büyük bir bağlılık ve aidiyet hisseden çalışanların yer aldığı şirketler; inovasyon, müşteri memnuniyeti, üretkenlik ve yetenekli personelleri elde tutma gibi kriterlerde fark yaratmaktadır.

ÇALIŞANLARINIZLA AÇIK VE ŞEFFAF ŞEKİLDE İLETİŞİM KURUN

Çalışan memnuniyetinin faktörleri arasında onlara değer verdiğinizi hissettirmek her zaman önemlidir. Kendini değersiz ve yetersiz hisseden bir çalışanın motivasyonu ve aidiyet duygusu olumsuz olur. Diğer yandan çalışanlarınızla fırsat buldukça açık ve şeffaf bir biçimde iletişim kurmaya çalışın. Özellikle belli başlı kritik durumlarda istek, beklenti ve fikirlerin net şekilde ifade edilmesi gerekir. Bu sayede çalışanınız yönünü çok daha kolay şekilde bulabilecektir.

Diğer bir madde ise çalışanlarınızın fikirlerine her zaman kulak verme ve harekete geçme üzerine. Bunun için belli aralıklarla memnuniyet anketlerinin yapılması gerektiğini yukarıda da vurgulamıştık. Şirketler istisnasız her türlü beklentiyi ve isteği değerlendirmeye almak durumundadır. Memnuniyet anketlerinin gerçekleşmediği şirketlerde ciddi bir güven kırılması gerçekleşir. Öte yandan insan kaynakları yönetimine dair her zaman adaletli kararlar almaya çalışın.

Üstlerin rolü, verilen görevlerin olabildiğince net olması, organizasyon içinde bilgi akışının sağlanması, işten keyif alma ve memnuniyet duyma derecesini etkiliyor. Ayrıca çalışanlara kariyerini büyütme konusunda meydan okuyacak yeterli motivasyonu sağlamak, işverenin atlamaması gereken bir detaydır. Eğer bir çalışanın görevi netse ve sorumluluklarının sınırları çizilmişse, bu durum çalışan memnuniyeti üzerinde pozitif bir etki bırakır. Ayrıca çalışanların müşteri odaklı olması, katılım ve motivasyon konusunda daha hızlı yol almalarını sağlayacaktır.

Çalışan memnuniyetini artıracak stratejilerle kurum içinde verimlilik ve performans değerlerinizi artırma şansı bulabilirsiniz. Bu konuda Makers Consulting ekibini eğitimlerinden ve danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

İlgili Yazılar