İletişim
TR EN

2025’te Hangi Yetkinliklere İhtiyacımız Olacak?

Deneyim Odaklı Öğrenin.

Mart 10,2023 5 dakika okuma süresi

İş dünyasının aktörleri işverenler ile çalışanların sahip olduğu yetkinlikler, bugüne değin işletmelerin mevcut ve gelecekteki başarılarını etkilemeleri nedeniyle her daim üzerinde durulan konulardan olmuştur. 2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve hâlâ tüm dünyayı pek çok açıdan olumsuz yönde etkileyen Covid-19 pandemisiyle birlikte ise gelecek dönemde önem kazanacak yetkinlikler daha da önem kazanmış durumdadır.

Peki, 2025’te hangi yetkinliklere ihtiyacımız olacak? İş dünyasının cevap beklediği bu sorunun yanıtı, ekim ayında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan Mesleklerin Geleceği Raporu 2020’de açıklanıyor. Raporun söylediklerine göz atacağız ama öncesinde yetkinliğe kısaca bakalım; nedir?

YETKİNLİK NEDİR?

İş dünyasında sürekli anılan kavramlardan biri olan yetkinlik, sözlük anlamıyla yetkin olma durumudur. İş dünyası bağlamında ele alındığında ise üstlenilen/üstlenilecek sorumlulukların yerine getirilmesini sağlayan bilgi, tutum ve becerilerin toplamıdır.

Değişen dünyayla birlikte iş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkinlikler de değişmektedir. Bugüne değin, yeni yetkinliklerin kazanılması için genellikle, işletmelerin sunduğu bir zaman dilimi olmuştur. Buna karşın Covid-19, iş dünyasına değişimi keskin bir biçimde dayatmış ve işletmelerin üstlenmekte oldukları rolleri sürdürebilmeleri için yeni yetkinliklere sahip üyeleri bünyesine katmasını gerekli kılmıştır. Mesleklerin Geleceği Raporu 2020’de de yer aldığı üzere, teknolojinin benimsenmesinin artışına paralel, 2025 yılına gelindiğinde mevcut çalışanlarının en az yarısının yeni etkinliklere sahip olması gerekecektir.

Anıldığı ve bilindiği üzere pandemi, ekonomik olarak ülkeleri derinden etkilediği gibi iş süreçlerini de değişime uğratmıştır. Bu değişim de özellikle dijital dönüşüm ve otomasyon noktalarında yaşanmıştır. Değişimin görünen yüzünde tehdit baskın olsa da arka planda yatan fırsatlar da bulunmaktadır. Önemli olan işletmelerin pandemi krizini fırsata çevirecek, süreci iyileştirmeye ve yenilikler meydana getirecek çalışmalara odaklanmasıdır. Ankete katılanların, altı aylık zaman dilimi içerisinde ya da çok daha yakın bir tarihte çalışanlarının yaklaşık %40’ını yeniden istihdam etmeye meyilli olması, bu gözle değerlendirilebilir.

Hâlihazırda çalışanların yarısının, beş yıllık zaman diliminde yeniden yetkinlik kazanması bekleniyor, demiştik. Öte yandan %40’ının da iş yapış biçimlerini değiştirecek yeni yetkinliklere sahip olması gerekliliğinin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Çağımızın en geçerli fikir geliştirme ve problem çözme metodolojisi olan tasarım odaklı düşünme(design thinking) yöntemini uyguladığımız kurumları takip edebilirsiniz. Siz de faydalanmak için: [email protected]

BEŞ YIL İÇERİSİNDE İHTİYAÇ DUYULACAK YETKİNLİKLER

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan rapora göre pandemiyle birlikte yükselişe geçen yetkinlikler; stres toleransı, aktif öğrenme, direnç ve esneklik. İşverenlerse gelecek beş yıl içerisinde eleştirel düşünme ve problem çözme yetkinliklerinin öne çıkacağını düşünüyor. Bunlardan hariç raporda anılan 2025’te ihtiyaç duyulacak ilk 10 yetenek arasında, analiz etme ile paragrafın başında yer verdiğimiz, bugün yükselişe geçen yetkinlikler de var. Bu 10 yeteneği WEF, raporunda 4 ana kategori altında ele almış:

  • Kişisel Yönetim: Geleceğe yapılacak yatırımın en önemli ayağı, eğitim ve kültür yatırımları. Bu nedenle bu kategoride stres toleransı, esneklik, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri bulunuyor.
  • Takım Çalışması: Bugün takım çalışmalarının önemi pek çok kesim tarafından kabul görmüş durumda. Takım çalışmalarının başarıyla yürütülmesi için liderlik ile sosyal etkinin önemi de büyük. Bu doğrultuda bu kategori altında liderlerin mesleki yeterliliğe sahip olmakla birlikte iş birlikçi ve iyi bir mentor olması da bulunuyor. Ayrıca, takım üyelerinin potansiyellerini görme, onları doğru bir şekilde yönlendirme ve ilham verici olma özelliklerine de sahip olması var.

Makers Consulting olarak biz de Agile alanındaki deneyimlerimizi uzaman kadromuz ile farklı uzunluktaki eğitimlerle hem bireylere hem kurumlara online ve offline seçenekleriyle sunuyoruz. Bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Teknolojiyi Kullanma ve/ya Geliştirme: Endüstri 4.0, yapay zekâ, sürücüsüz araçlar… Tüm bu teknolojiler nasıl bir değişimi gerekli kılacak? İnovasyon çalışmalarının verdiği meyvelerin hangi meslekleri atıl duruma getireceği kestirilmekte ancak net olarak bilinememekte. Bu nedenle bu kategori altında teknolojinin kullanımı; tasarım ve programlama; kontrol bulunuyor. Diğer bir ifadeyle değişim dikkatli bir şekilde masaya yatırılmalı ve beraberinde getirdikleri uygulamalar detaylıca araştırılmalıdır.

Problem Çözme: Rekabette yapay zekânın çözüm üretemediği alanlara odaklanılması gerekiyor. Yani, neden sonuç arasında bağlantı kurabilmek, mantık yürütebilmek vs. oldukça önemli olacak. Bu doğrultuda bu kategoride, analitik düşünme ve inovasyon; kritik düşünme ve analiz; kompleks problem çözme; akıl yürütme, fikir oluşturma ve problem çözme; orijinallik, yaratıcılık ve inisiyatif alma bulunuyor.

Sonuç olarak dijital dönüşüm hızlanmış, hayat boyu öğrenme kavramı önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Meslekler, pandemi yokken de olduğu gibi, değişebilir, gelişebilir veya yok olabilir. İhtiyaç duyulan yetkinliklerin karşılanması adaptasyon için oldukça önemlidir. Özetle işini iyi bir şekilde yapan, karşılaştığı zorluklarda esneyip direncini artıran, teknolojiyi kendi lehine kullanabilen, yüzünü yeniliğe dönen, belirsiz gelecekten korkmayanlar 2025’in de kazananları olacaktır.

Pandemi döneminde kendini geliştiren yenilikçi şirketler 21. yy inovasyon atölyelerimizden faydalanıyor! İnovatif bakış açısı, problem çözme ve girişimci gibi düşünme yeteneklerini kazandıran Online Akademi servislerimizi kurumunuz ile denediniz mi? Bize ulaşın, size 24 saat içerisinde anlatalım.